Werk en inkomen

We moeten toe naar een samenleving waarin we ons richten op lokaal. Om verbindingen in de gemeente sterker te maken en onnodig reisverkeer uit te bannen. De gemeente dient lokale bedrijven te steunen. In de afgelopen twee coronajaren lag de nadruk te veel op handhaving, te weinig op welbevinden.

lokale ondernemer

De gemeente stimuleert de lokale economie door – waar juridisch mogelijk – lokale bedrijven gemeentelijke opdrachten te gunnen. De ondernemersverenigingen worden daarbij betrokken. Zo blijft er werkgelegenheid in de gemeente. Bovendien scheelt het overbodig reisverkeer van bedrijven van elders. 

Citymarketing willen we invullen door lokale ondernemers. Makers moeten de kans krijgen om zichzelf in de etalage te zetten. Bezoekers van de stad komen juist voor dit soort initiatieven naar Den Bosch. De gemeente moet dus geen grote reclamecampagnes meer inzetten om toeristen naar de stad te lokken.

buurteconomie

De Bossche Groenen wil het werken dichter bij het wonen brengen. Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken stimuleren. We willen de buurteconomie terugbrengen volgens het principe van de 10-minutenstad van de gemeente Utrecht. Lokale bedrijvigheid en voorzieningen in de wijken stimuleren ontmoetingen en gaan onnodig reisverkeer tegen. 

Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en leefbaarheid van de woonwijk. Een kleinschalig naaiatelier kan wel, een bedrijf dat flink wil groeien – qua fysieke omvang – niet. Die laatste kan tot overlast leiden. De verkeersbewegingen van bestelbusjes en vrachtwagens in de wijk neemt toe. Die bedrijven zijn meer op hun plaats aan de rand van een woonwijk aan doorgaande wegen. Niet midden in een wijk. Daar staan de kindvriendelijkheid (veiligheid) en het woongenot voorop.

coronasteun

De Bossche Groenen vindt dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om in coronatijd burgers en bedrijven bij te staan. Ze moeten een vinger aan de pols houden; hoe staat het met het welbevinden van de inwoners? 

De afgelopen twee jaar was de gemeente erg gericht op handhaving wat betreft het naleven van de coronawetgeving voor ondernemers. Wij zien het graag anders. Iets minder naar de letter van de wet, meer in de geest van wet. We moeten in deze tijden het gevoel geven dat we naast ze staan, niet tegenover de ondernemer.

Zondagsmarkten

Markten op zondag(ochtend) kunnen de stad aantrekkelijker maken voor toeristen om een weekendje naar ‘s-Hertogenbosch te komen. In weinig florerende winkelstraten zullen deze zondagsmarkten de lokale ondernemer ondersteunen. Door samen te werken met de winkeliers en buurtbewoners krijgen deze straten een impuls, wat het vestigen van nieuwe winkels bevordert.

vrijwilligers

Den Bosch is de gemeente met het hoogste aantal vrijwilligers onder de rivieren. Er wordt door vrijwilligers 9,5 miljoen uur werk verzet per jaar. Beleid wat goed gaat, moet je koesteren en intensiveren. Daarom gaan we vrijwilligersorganisaties de komende jaren meer ondersteunen en faciliteren.

basisinkomen

De Bossche Groenen is warm voorstander van een basisinkomen. Inkomensbeleid is echter een bevoegdheid van de Rijksoverheid. Lokaal willen we dat het stadsbestuur gaat experimenteren met de bijstand, zoals enkele andere steden dat al doen. Door ruimte te geven in (de interpretatie van) de regels, wordt het voor mensen makkelijker om mee te doen. 

bijstand

Wij zijn tegen het soort fraudejachten die we hebben leren kennen van onder andere de toeslagenaffaire. De Bossche Groenen is voor het bijverdienen in de bijstand en voor afschaffing van de kostendelersnorm. We willen een einde aan strafkortingen op levensbehoeften zoals de bijstand.

Iedere Bosschenaar leeft minimaal op het niveau van het sociaal minimum. Dat zou in theorie al zo moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstig. De Bossche Groenen wil een vereenvoudiging van aanvraagprocedures voor bijstand en andere uitkeringen en voorzieningen. Daarnaast verkorten we de doorlooptijd voor een toekenning.

Bijverdienen vanuit de bijstand moeten juist worden gestimuleerd. Dit vergroot de kans om weer mee te draaien in een betaalde baan in de toekomst.

armoedebestrijding

Nu moeten gezinnen in aanmerking komen voor selectieve liefdadigheid, zoals Quiet, Vergeten Kind en Warm Onthaal. Wij pleiten voor zelfbeschikking over de budgetten waar deze gezinnen recht op hebben. De huishoudens kunnen zelf voorzien in de zaken die ze écht nodig hebben, waardoor ze onafhankelijker worden. De gemeente kan gaan experimenteren met cash first projecten, waarbij inwoners in plaats van een hulptraject, een geldbedrag ontvangen voor het oplossen van een probleem. Liever armoedebestrijding, dan armoedeverlichting.

schulden

We moeten meer doen om problemen met schulden te voorkomen. Een intensivering van de preventieve aanpak van schulden met specifieke aandacht voor jongeren. Denk aan financiële educatie op scholen en hulp bij geldzaken voor scholieren en studenten. Daarnaast moeten de mogelijkheden voor de gemeente om schulden over te nemen, worden uitgebreid. Zo lopen de incassokosten niet nog verder op.