Kunst en cultuur

Kunst, cultuur en het verenigingsleven hebben als het cement van onze samenleving een enorme waarde. Ze stimuleren, inspireren en verrijken het leven. Wij willen het culturele aanbod versterken. Zoveel mogelijk mensen moeten hieraan kunnen deelnemen. Uitgaven voor kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting en niet afhankelijk van economische ontwikkelingen.

cultuurrijk

Den Bosch heeft veel te bieden. De vestingstad verkoopt zichzelf, net als het Museumkwartier. De nieuwe schouwburg zal zich nog moeten bewijzen. De Azijnfabriek heeft een doorstart gemaakt in een prachtig gerenoveerd gebouw aan de Triniteitsstraat. De Verkadefabriek draait goed en de Tramkade is een broedplaats voor nieuw talent en experiment. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Toonzaal, de Willem II fabriek en alle kleine theaters.

Kunst en cultuur verbindt. Het voegt kwaliteit, inzicht en een ruimere blik toe aan het leven van mensen in de stad. Kleine podia waar amateurkunst en inwoners van de stad terecht kunnen voor ontspanning en plezier, kunnen rekenen op onze steun. Een podium als de Azijnfabriek, waar jaarlijks duizenden mensen komen en genieten, heeft recht op een goed betaalbare locatie in onze binnenstad. Bij voorkeur op de huidige plek. 

broedplaatsen

Voor alle doelgroepen valt er wat te halen, maar rust roest. De Bossche Groenen wil makers en doeners (de zzp’ers) een fysieke werkplek aanbieden. Doordat een dergelijke plek gemist wordt is deze creatievelingen genoodzaakt om te gaan werken buiten de stad. Dat zou ook in onze stad moeten kunnen door een betaalbare creatieve broedplaats aan te bieden waar kunst en cultuur alle ruimte krijgt om te maken en te laten zien. 

de maker

Geld voor cultuur moet naar de maker, niet naar gebouwen. Kijk naar De Muzerije. Een prachtig pand, maar geld voor programmering staat onder druk. Nieuwe culturele initiatieven dienen gemakkelijker in de gelegenheid te worden gesteld om een plek te veroveren in het cultuuraanbod. Laat duizend bloemen bloeien en kijk wat aansluit en aanslaat bij het publiek.

amateurkunst

De amateurkunst in onze gemeente is – naast de professionele kunst – van groot belang. Duizenden inwoners van jong tot oud houden zich bezig met toneel, beeldende vorming, muziek, zang en dans. Met broedplaatsen voor cultuur, voldoende betaalbare ateliers, oefenruimtes voor muzikanten en opdrachten voor beeldend kunstenaars, stimuleert de gemeente een goed kunstklimaat. 

nieuwe visie

Kunst en cultuur draagt ook bij aan het economische klimaat in de stad. Zonder aanwas van onderop en zonder doorontwikkeling van de middelgrote en grotere kunst- en cultuurinstellingen, ontbreekt het aan culturele dynamiek in de stad. Van de lokale overheid wordt gevraagd om een – bij deze tijd passende – nieuwe visie op kunst en cultuur in de stad te formuleren en die visie nadrukkelijk samen met betrokkenen te vormen.

Den Bosch zou op het gebied van kunst en cultuur ambitieus en initiatiefrijk moeten zijn en samen met andere Brabantse steden een vuist moeten maken naar Den Haag. Met als doel het realiseren van een ambitieus cultureel programma voor de stad en de regio. 

het theater

De Bossche Groenen is/was voor de bouw van een modern theater. Het bouwen van een groot nieuw theater aan de Parade had niet onze voorkeur. Deze grote investering drukt op het exploitatiebudget van de gehele cultuursector. Wij zijn bang dat dit ten koste gaat van de makers en het totale cultuuraanbod in de stad. 

huis73

Het vernieuwende concept van de fusie tussen de Stadsbibliotheek, de Muzerije en Babel krijgt onze warme steun. De Bossche Groenen wil deze voorziening laagdrempelig houden door het invoeren van een cultuurpas voor de lage inkomens.

muziekonderwijs

Met het wegbezuinigen van muziekschool De Muzerije is er wel een gat gevallen in het aanbod van muziekeducatie voor – met name – jonge mensen in de stad. De Bossche Groenen maakt zich enorm zorgen over de teloorgang van het muziekonderwijs in het land en dus ook in onze stad. We willen dat muziekonderwijs binnen- en buitenschools voor alle jongeren in de gemeente toegankelijker en betaalbaar maken. Denk aan goedkopere lestarieven voor kinderen tussen de 7 en 17 jaar met een cultuurpas. Met die pas kunnen ze korting krijgen op het muziekeducatie-aanbod bij de gekwalificeerde docenten, private muziekscholen en verengingen.

Dit zou ook in het voordeel van docenten kunnen werken, door onnodige concurrentie te voorkomen. Jongeren moeten makkelijker de weg naar gekwalificeerde docenten kunnen vinden. Deze (zzp)aanbieders willen we beschermen en een eerlijk salaris bieden.

street art

Street art is voor blinde gevels in de stad een ware verrijking. Dit kan in de vorm van gedichten of een afbeelding. Let wel: we hebben het hier niet over illegale graffiti, waarbij het vaak gaat om decoratieve naamtags (en dus om de makers). Bij street art zijn de afbeeldingen en de boodschap erachter belangrijker. Een andere vorm van street art is wildbreien (guerrilla-knitting), waarbij straatobjecten – zoals palen van verkeersborden of bomen – aangekleed worden met kleurrijk gebreid textiel. We omarmen deze vormen van kunst.

zuiderpassage

De Zuiderpassage is cultureel erfgoed. Het heeft potentie om weer het bruisend hart van de wijk te worden. Waar mensen uit de wijk samen kunnen komen en eenzame ouderen uit hun isolement kunnen raken. Wij willen onderzoeken of het initiatief, zoals bureau Strak Plan heeft gecommuniceerd, alsnog uitgevoerd kan worden waardoor er weer een mooie, gezellige ontmoetingsplek bestaat in de wijk. 

tramkade

De Tramkade is een plek waar we trots op zijn. Een broedplaats waar nieuwe initiatieven makkelijk terecht kunnen. Het experiment, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid moeten de uitgangspunten blijven. Ons voorstel is om de Tramkade permanent beschikbaar te houden voor dit soort initiatieven.

zuiderpark

Het Zuiderpark is een prachtig park, waar meer mogelijk is dan alleen een wandeling en een picknick. In het Zuiderpark wil De Bossche Groenen een amfitheater bouwen. Een plek waar ontmoeting, theater en muziek centraal staan. Waar mensen komen om te genieten van mooie voorstellingen. Door te bouwen met natuurlijke materialen past het in de groene omgeving. Uitgangspunt is dat het kleinschalig is, zonder geluidshinder voor de bewoners van Zuid.