Onderwijs

De gemeente gaat niet over de inhoud van onderwijs, maar kan wel meehelpen om binnen het onderwijs meer mogelijk te maken. Wij zien veel waarde in de Brede Bossche School en een divers aanbod van onderwijsvormen. De gemeente moet de samenwerking van scholen, bedrijven en culturele instellingen ondersteunen.

Brede bossche school

De Bossche Groenen omarmt de gedachte rondom de Brede Bossche School. Volgens dit concept werken de scholen en kinderdagverblijven actief samen met welzijns- en zorginstellingen, culturele instellingen en sportverenigingen. De Brede Bossche School brengt buurtbewoners bij elkaar en gaat eenzaamheid tegen. Ook in nieuwbouwwijken – zoals De Groote Wielen – is het belangrijk om buurtbewoners elkaar te laten ontmoeten. 

vernieuwend onderwijs

De Bossche Groenen wil onderzoeken hoe Den Bosch een faciliterende rol kan spelen bij vernieuwend onderwijs. Het stimuleren van vernieuwend onderwijs is belangrijk vanwege het maatwerk die het biedt. Het kan helpen bij de groeiende uitval van leerlingen die binnen het reguliere systeem niet vooruitkomen.

Denk bijvoorbeeld aan 10-14 Onderwijs, waarbij leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door docenten uit het primair en voortgezet onderwijs begeleid worden in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Maar ook de Democratische School, waarbij kinderen zelf richting geven aan hun leerproces en medezeggenschap hebben in het besturen van de school. Een divers onderwijsnetwerk past bij onze wens om een innovatieve stad te zijn.

maatschappelijke stage

Maatschappelijke stages voor jongeren wil De Bossche Groenen terug op de gemeentelijke agenda. Hiermee activeren en motiveren we jongeren en gaan we schooluitval tegen. Scholieren kunnen worden gekoppeld aan ‘wijkhelden’, gecoacht worden door succesvolle ondernemers en instromen bij de gemeente of bij aangesloten ondernemers. Jongeren zouden een buddy kunnen krijgen, voor een persoonlijke begeleiding tijdens de stage.

ondernemend onderwijs

Leren doe je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Het vergroot de aansluiting bij de arbeidsmarkt, waar nieuwe beroepen zich ontwikkelen en steeds andere competenties nodig zijn. Samenwerking van scholen, bedrijven en culturele instellingen zouden we makkelijker willen maken. Daar kan de stichting Ondernemend Onderwijs een grotere rol in spelen. 

techniek

We zetten in op samenwerking met onderwijsinstellingen om jongeren te laten doorstromen in een technisch beroep. Dit is ook goed voor verduurzaming van de stad.

laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een struikelblok wanneer je een baan zoekt. Het kan in de weg zitten bij het vinden van de juiste hulp bij problemen met de gezondheid, verslaving of schulden. Daarom is het belangrijk in te zetten op minder laaggeletterdheid. 

Op het Koning Willem 1 College zijn er al programma’s voor laaggeletterden. Die zouden uitgebreid, beter bekend en maximaal gefaciliteerd moeten worden. De Bossche Groenen is voor uitbreiding van (voorschoolse) voorleesprojecten vanuit Huis73 of voorleesbuddies voor jonge kinderen en hun ouders.

inclusief

We willen dat iedereen mee kan doen. Regelingen zoals leergeld moeten worden uitgebreid om minima zelf de regie te geven over hun sociaal-maatschappelijke inzet.

schoolomgeving

De Bossche Groenen zien veel waarde in schooltuinen, waar leerlingen leren waar voedsel vandaan komt. Schoolpleinen mogen uitdagend zijn en groter dan de wettelijke minimumnorm voorschrijft. Nieuwe scholen bouwen we energieneutraal en met veel ruimte voor groen. De verkeerssituatie moet zo worden ingericht, dat leerlingen en hun ouders aangemoedigd worden om te voet of met de fiets veilig naar school te komen.