Sport en recreatie

Sporten houdt ons gezond. Laten we dat aanmoedigen door te zorgen voor goede, duurzame en gezonde locaties. Het zijn belangrijke plekken om elkaar te ontmoeten, net als recreatiegebieden. Elke wijk en elke plas verdient een eigen koffietentje of horecapunt, om de sociale cohesie te versterken.

sportverenigingen

De subsidie van sportverenigingen is nu (grotendeels) afhankelijk van het aantal jeugdleden. Liever zien we dat er ook andere criteria gelden, zoals de mate van energieverbruik. De gemeente stimuleert verenigingen met een eigen accommodatie om duurzame energie te gebruiken. Op de daken van kantines kunnen bijvoorbeeld gesubsidieerde zonnepanelen liggen. Dat kan bijdragen aan een lagere contributie.

kunstgras

Sportcomplexen zijn een belangrijke ontmoetingsplek. De gemeente zorgt ervoor dat het gezonde locaties zijn. Daar passen geen kunstgraskorrels van rubbergranulaat bij. Het gezondheidsrisico is te groot, daar willen we onze kinderen niet aan blootstellen. Bovendien heeft het milieu – door het lekken van giftige stoffen en microplastics naar de bodem – onder deze korrels te lijden.

schoolzwemmen

Het aantal kinderen met een zwemdiploma daalt, ook in onze gemeente. De reddingsbrigade vraagt hier al jaren aandacht voor. Wij willen daarom het schoolzwemmen herintroduceren. 

urban sports

De gemeente zou moeten investeren in urban sports. Zoals het faciliteren van een klimhal en het zorgen voor een goede voorziening voor skaters. De nieuwe skatehal is een prachtige plek; die willen we voor de toekomst behouden. 

horeca

De Bossche Groenen is initiatiefnemer van kleinschalige horeca in stadsparken. In dat kader zien wij graag een invulling van het Vakwerkhuisje in het Zuiderpark, evenals een horecavoorziening bij De Groote Wielenplas. De Bossche Groenen wil in elke wijk kleinschalige koffietentje. Een plek waar buurtbewoners in de wijk elkaar weer kunnen ontmoeten, in de strijd tegen eenzaamheid.  

In de omgeving van De Zuiderplas zien wij ook mogelijkheden tot verbetering van de verblijfskwaliteit. Het horecapunt en sanitaire voorzieningen moeten worden verbeterd. Zo wordt het verblijf weer aangenaam. Maar wij willen geen aanzuigende werking van gemotoriseerd verkeer. Want dat doet afbreuk aan de natuurbeleving die centraal moet staan in de omgeving van de natte natuurparel het Bossche Broek.

stadscamping

De stad ontbeert een stadscamping voor kort verblijf, bijvoorbeeld gedurende culturele evenementen. Op die manier kunnen mensen ook van binnen de stad genieten van een korte vakantie vlak bij huis. Nu moeten kamperende bezoekers vaak uitwijken naar omliggende gemeentes. De gemeente Den Bosch kan op zoek gaan naar een uitbater of een camping faciliteren.