Stadsbestuur negeert oproep tot samenwerking met kunstenaars voor atelierbeleid

Atelierbeleid Den Bosch

Gisteren nam ons stadsbestuur een teleurstellende beslissing tijdens de raadsvergadering. Onze motie om eerst met kunstenaars in gesprek te gaan en pas daarna te komen tot nieuw atelier-en broedplaatsenbeleid werd verworpen. Onze fractie is diep teleurgesteld dat het stadsbestuur niet koos voor een open dialoog met de culturele sector voordat ze met nieuw beleid op de proppen kwamen. Ze laten hiermee de kans liggen om samen met kunstenaars, doeners en makers atelierbeleid te ontwikkelen.

Zowel tijdens de commissie- als raadsvergadering hebben wij als fractie ons uiterste best gedaan om de gemeenteraad te overtuigen van het belang om eerst met kunstenaars te overleggen voordat er nieuwe beleidsplannen worden gesmeed. Helaas kregen onze moties hierover niet genoeg steun. Onder meer PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA en Volt steunden ons voorstel niet. Deze motie, gezamenlijk ingediend met de SP en PvdD, had als doel om de dialoog aan te gaan met kunstenaars voordat het beleidsplan definitief werd vastgesteld.

Deze beslissing van de gemeenteraad is niet alleen een klap in het gezicht van de 1100 ondertekenaars van de petitie, maar het schaadt ook het vertrouwen van de hele cultuursector. Juist deze groep mensen is van essentieel belang om de cultuurstad van het zuiden tot volle bloei te laten komen. Onze fractie is van mening dat door het negeren van de kunstenaars onze stad eerder de titel “Cultuur Kneus van het Zuiden” verdient dan die van “Cultuurstad van het Zuiden”, waar het college zo trots op is. Desondanks blijven wij ons onverminderd inzetten voor de kunstenaars en ateliers in onze stad. We roepen het stadsbestuur op om alsnog de handschoen op te pakken en de dialoog aan te gaan met de sector. De inhoud van de motie die we indienden met PvdD en SP lees je hieronder.