Reactie voorjaarsnota 2024

Gisteren vond de bespreking van de Voorjaarsnota plaats tijdens een speciale raadsvergadering. Voor onze fractie is het duidelijk: ons stadsbestuur legt teveel nadruk op prestigeprojecten en formatieplaatsen, en te weinig op onze inwoners, wijken en dorpen. Wat ons betreft draagt de nota onvoldoende bij aan de problemen waarmee onze inwoners de komende jaren te maken krijgen. Zoals energie, bestaansonzekerheid en ontwikkelingen in de zorg.

Om toch een kleine verschuiving in beleid te bewerkstelligen, hebben we ons aangesloten bij moties die door coalitiepartijen zijn ingediend. Hoewel deze moties wat ons betreft sterker hadden mogen zijn, weten we dat ze anders geen kans maken. Daarom kiezen we voor ‘beter iets dan niets’. Onze eigen thema’s nemen we mee naar de volgende commissievergadering, zodat er meer tijd en ruimte is om over deze belangrijke punten te spreken. Denk hierbij aan:

  • Aandacht voor de staat van onze wijken.
  • Dungense polder (lelieteelt)
  • Geen straatje, maar een wijkje erbij

Meer aandacht voor kinderarmoede

Eef sloot haar betoog gisteren af met (wat ons betreft) het belangrijkste onderwerp van de middag: kinderarmoede. Hoe kan het dat het verzoek van Stichting Leergeld voor een subsidieverhoging niet wordt gehonoreerd in onze gemeente? Deze organisatie is professioneel en klopt alleen aan als het echt nodig is. Toch haalt een motie om deze organisatie te helpen het niet. Dat is voor onze fractie onacceptabel en een morele ondergrens. We laten kinderen niet in de kou staan. We kunnen en willen niet accepteren dat deze rijke stad zo armoedig blijkt. Wij blijven ons, ook de komende jaren, inzetten voor de kwetsbaren in onze samenleving. Lees de volledige bijdrage van Eef hieronder.