sancta Maria mavo moet behouden blijven


Het bestuur van de Sancta Maria Mavo heeft aangekondigd dat de school na dit jaar stopt als onderwijsinstelling. Deze onverwachte mededeling heeft een grote impact op de toekomst van de kinderen en hun ouders. Er zijn veel vragen over de herplaatsing van de huidige leerlingen op scholen in onze stad. Is er wel voldoende plek? Wat zijn de financiële consequenties? Kan er nog steeds kleinschalige onderwijs geboden worden aan deze kinderen? Ouders hebben tot op heden weinig tot geen inzicht gekregen in het besluitvormingsproces over de school en een mogelijk fusietraject met andere scholen in de stad.

Onze fractie is van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft en dat de wethouder er alles aan moet doen om samen met de kinderen en ouders tot een goede oplossing te komen. Er zullen altijd kinderen zijn die een kleine(re) school nodig hebben om te kunnen opbloeien, een school met meer persoonlijk contact, warmte en begeleiding. Het is vanzelfsprekend dat deze kinderen en hun ouders niet in de kou mogen blijven staan. We grijpen dit moment aan om als gemeenteraad duidelijk te maken dat we ons inzetten voor kleinschalig onderwijs. Zowel in woord als in daad, zowel nu als in de toekomst. Waarom? Omdat we willen dat al onze kinderen gelijke kansen krijgen. Als daarvoor een investering nodig is vanuit onze zorgplicht, dan zien wij dat als een waardevolle investering.

Daarom dient onze fractie samen met bijna alle andere partijen in de raad volgende week een motie in. Deze motie roept de wethouder op om zich maximaal in te spannen om kleinschalig onderwijs te behouden, bij voorkeur op de locatie van het huidige Sancta Maria Mavo. Dit kan mogelijk gerealiseerd worden in samenwerking met een andere school. Daarnaast verzoekt de motie het college ervoor te zorgen dat de herplaatsing van de huidige leerlingen van Sancta Maria ordentelijk en met oog voor hun wensen verloopt, waarbij eventuele financiële consequenties voor de ouders worden opgevangen.