Twee moties van onze fractie aangenomen

Najaarsbegroting Den Bosch

Gisteren werd de najaars begroting besproken in onze gemeenteraad. Een goed moment om kritisch te kijken hoe de gemeente het komend jaar haar financiën toewijst. En een uitgelezen moment om zelf met voorstellen te komen. Twee moties vanuit onze fractie zijn aangenomen. Dat is goed nieuws voor onze stad!

De eerste motie, met de titel: ‘Meer bomen nu!’, roept het college op om vaart te maken met het vergroenen van onze wijken door het snel aanplanten van nieuwe bomen. Een concrete stap richting een groenere en gezondere leefomgeving voor alle Bosschenaren.

Onze tweede motie stond volledig in het teken van het hergebruiken van leegstaande panden binnen onze gemeente. We doen een dringend beroep op het college om een gedegen inventarisatie te maken van deze panden. Het doel? Onderzoeken of ze een nieuw leven kunnen krijgen als zorginstelling, woning of kinderopvang. Hergebruik van bestaande gebouwen krijgt wat ons betreft meer aandacht in de zoektocht naar nieuwbouwlocaties. 

Je leest de twee aangenomen moties hieronder.