motie aangenomen: burgerparticipatie

Inwoners laten meedenken en doen. Dat is wat onze partij belangrijk vindt. We zijn blij dat vorige week onze motie over burgerparticipatie is aangenomen. In die motie roepen we het stadsbestuur op om voor 1 januari 2024 te komen met concrete plannen om burgers beter te betrekken bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid. Mensen ervaren op dit moment het stadsbestuur nog te veel op afstand. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van onze inwoners zich te weinig betrokken voelt bij de plannen die gemaakt worden door de gemeente. Dat moet anders. Gelukkig werd deze mening gedeeld in de raad en is onze motie aangenomen. We blijven het op de voet volgen. Samen maken we deze mooie stad! Lees de volledige tekst van deze motie hieronder.