MOTIE: Verplaatst woningen Brabantbad naar andere locatie

Interview Judith Hendrickx Bossche Omroep

Vanavond wordt tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan voor drie woontorens in het Prins Hendrikpark vastgesteld. Samen met van gebruikers van het park, omwonenden en probeert onze fractie het park veilig te stellen voor de toekomst. 

Sinds de oprichting van het park in 1926 en de vaststelling van de contouren ervan in 1935, heeft het Prins Hendrikpark een onmiskenbare groene waarde gekregen binnen de omgeving. Echter, gedurende de jaren heeft het park ook constant onder druk gestaan. Elke 20 jaar wordt er een deel van het park afgenomen, waardoor het steeds kleiner wordt. Maar elke keer dat we aan het kleinere park gewend raken, lijkt het weer groot genoeg en wordt er opnieuw ruimte geclaimd. Wat ooit groen was, wordt omgezet in bouwgrond voor verschillende doeleinden zoals scholen, zwembaden en nu zelfs woningen. Er lijkt geen erkenning te zijn voor het idee dat het park simpelweg een park zou mogen blijven. Als deze trend zich voortzet, zal er over 100 jaar geen park meer over zijn. En waar het stadsbestuur de mond vol heeft over vergroening en waterberging zijn we rustig aan het park aan het verkleinen en nu starten we zelfs hier met het deels dichtstorten van de IJzeren Vrouw. Dit is een schande. 

Bomen groeien niet op parkeerkelders. De werkelijke impact is veel groter dan ons voorgehouden wordt.

Verplaatst woningen Brabantbad naar andere locatie

Wat onze fractie betreft focussen we op andere, eenvoudige en rendementvolle plannen. Deze 200 woningen zijn niet nodig om de bouwopgave van 10.000 te halen. Er zijn genoeg projecten, er liggen genoeg alternatieven. Deze opgave is niet nodig om de ambitie waar te maken. 

We zeggen niet dat er niet gebouwd moet worden. We moeten alleen niet bouwen in parken. Lees onze motie om de plannen te verschuiven naar een andere plek hieronder.