MOtie aangenomen: Versterking van wijkpleinen en vrijwilligers

Deze week stond de behandeling van de Voorjaarsnota op de agenda, en er is goed nieuws te melden. Eef heeft met succes een motie ingediend die gericht is op de versterking van wijkpleinen en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

De behandeling van de Voorjaarsnota is een cruciaal moment waarop de partijen in de Bossche gemeenteraad de plannen van ons stadsbestuur kritisch tegen het licht kunnen houden. Die taak neemt onze fractie niet lichtzinnig. Afgelopen maanden heeft Eef samen met Rinie (van Leefbaar ’s-Hertogenbosch) alle wijkpleinen bezocht. Conclusie in een notendop? De wijkpleinen moeten (en kunnen!) veel zichtbaarder zijn in de wijken. Er kloppen daar steeds meer mensen aan en de problemen worden complexer. Het is een uitdaging om iedereen op de juiste manier bij te staan. Vrijwilligers helpen honderden inwoners met hart en ziel, maar de digitalisering maakt het steeds lastiger. Het aantal vrijwilligers neemt af terwijl we door de dubbele vergrijzing er zeker meer nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat de wijkpleinen nog beter op de kaart gezet worden hebben we een motie ingediend. Die is aangenomen! Het college gaat inzetten op zichtbare en goed geëquipeerde wijkpleinen en investeren in een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid in de wijken. Lees de volledige tekst van de motie hieronder .