Steun Marokko – motie aangenomen

Wij zijn dankbaar en trots dat onze motie ‘Steun Marokko’ , voor hulp aan de slachtoffers van de recente aardbeving in het zuiden van Marokko, is aangenomen door de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch. Deze uitkomst toont aan dat onze gemeente niet alleen met woorden, maar ook met concrete acties solidariteit toont in tijden van nood.

Op vrijdag 8 september werd het zuiden van Marokko getroffen door een verwoestende aardbeving. Deze natuurramp heeft duizenden levens geëist en heeft geleid tot immense materiële en immateriële schade. Naast het tragische verlies van mensenlevens en talloze gewonden, zijn veel burgers ontheemd geraakt. Zij leven momenteel in penibele omstandigheden, vaak zonder toegang tot elementaire voorzieningen zoals voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

Dankzij onze motie heeft de gemeenteraad  besloten om een substantiële bijdrage te leveren aan de noodhulp voor de getroffenen in Marokko. Allereerst zal de gemeente ‘s-Hertogenbosch per inwoner 1 euro beschikbaar stellen ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Daarnaast zullen we nauw samenwerken met de initiatiefnemers van inzamelingsacties binnen de Marokkaanse gemeenschap in ‘s-Hertogenbosch. Gezamenlijk zullen we een gedetailleerd plan opstellen om ervoor te zorgen dat de middelen op de meest effectieve manier worden ingezet om de getroffenen te ondersteunen. Dit plan zal nauwgezet worden afgestemd op de specifieke behoeften ter plaatse.

Tot slot, om volledige transparantie en verantwoording te waarborgen, zal het college de gemeenteraad regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en de concrete bestemming van de hulpfondsen voor Marokko. We vinden het belangrijk dat onze gemeenschap betrokken blijft en volledig op de hoogte is van de inspanningen die worden geleverd om de getroffenen te helpen.