Motie burgerparticipatie stadsdelta aangenomen

Alweer een motie van onze fractie aangenomen! Gisteravond werd tijdens de gemeenteraadsvergadering onze motie over inspraak van omwonenden bij de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om in de vervolgfase van de Bossche Stadsdelta omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken bij de plannen. Daarnaast is er ook een algemene oproep om dit in de toekomst bij de ontwikkeling van alle (bouw)projecten te doen. Belanghebbende hebben er recht op om vroegtijdig geïnformeerd te worden over plannen en om te kunnen meedenken met de (voorgenomen) plannen. De volledige inhoud van de motie vind je hier. We zullen uiteraard de uitvoering ervan met veel interesse blijven volgen.