Aanpak geluidsoverlast verkeershufters

Onze fractie krijgt wekelijks verzoeken van burgers met de vraag of er iets kan worden gedaan aan de ernstige overlast van knalpotauto`s, luidruchtige motoren, scooters en quads. In het rondje Stationsweg-St. Janssingel-Vughterstraat-St. Jorisstraat-Oranjeboulevard en het rondje
Hinthamerstraat- St. Jozefstraat, Kanaalboulevard, met de in- en uitvalswegen, zoals de Graafseweg, is het vaak raak. Dat geldt ook voor de wijkbewoners van De Herven die worden geconfronteerd met het Harley Davidson geluidsgeweld. Door dit oorverdovende lawaai worden mensen in het holst van de nacht uit hun slaap gehaald. Overdag en tijdens uitgaansuren vooral in de binnenstad en ring en in de nachtelijke uren op de doorstroomassen, waarbij de Grobbendoncklaan er nadrukkelijk uitspringt.

Schriftelijke vragen geluidoverlast auto.s motoren en quads

Onze fractie heeft samen met Leefbaar ‘s Hertogenbosch vragen gesteld hierover. We wijzen het college erop dat de gemeente Rotterdam een voorbeeld is van hoe geluidsoverlast aangepakt kan worden. Zij lieten de geluidsoverlast in kaart brengen en willen automobilisten gaan beboeten met speciale ‘lawaaiflitspalen’. Meer hierover lees je hieronder in de vragen die we het college stelden.
De gemeente heeft toegezegd de pilot die in Rotterdam loopt nauwlettend te volgen, maar wijst er ook op dat in Den Bosch een specifieke aanpak van verkeersovertreders gevolgd wordt: “Aanpak van verkeershufters is een bredere aanpak en niet zozeer alleen op verkeers-, en geluidsoverlast, zo wordt bij huftergedrag ook gekeken naar andere misstanden. Door gezamenlijke acties vanuit OM, politie en gemeente pakken we verkeershufters aan. We zoeken daarbij niet zo zeer naar een leidende of volgende rol maar juist naar een aanpak die recht doet aan de problematiek. De aanpak in onze stad richt zich op drie pijlers, gedragsbe√Įnvloeding, weginrichting / infrastructuur en handhaving. We zullen u binnenkort nader informeren over onze aanpak, specifiek voor ons optreden tegen verkeershufters en de pijler handhaving.
Onze fractie zal dit onderwerp niet laten rusten en er de komende tijd aandacht voor blijven vragen. Wij zullen blijven wijzen op de noodzaak van concrete maatregelen, zoals flitspalen in de strijd tegen verkeershufters in onze stad