Basisschool de troubadour krijgt veiligere schoolroute

Verkeersveiligheid is voor ons absoluut prioriteit, vooral in de buurt van basisscholen. De afgelopen maanden heeft Eef zich volledig ingezet om de veiligheid rondom KC De Troubadour te verbeteren, en met succes! Onze herhaalde vragen aan de wethouder hebben geleid tot een bezoek aan de school, resulterend in concrete afspraken om de verkeerssituatie te verbeteren. Het resultaat? Een reeks effectieve maatregelen die volgens de gemeente niet alleen de veiligheid van schoolgaande kinderen vergroten, maar ook de veiligheid voor alle andere weggebruikers in de omgeving waarborgen.

Wat houden deze verkeersmaatregelen in?

  1. Visueel versmallen van de rijbaan bij de verkeerslichten in de Molenstraat met duidelijke markering.
  2. Doortrekken van het zebrapad over het fietspad bij de Oude Baan.
  3. Verbetering van bebording bij zebrapaden in de Oude Baan om de attentie van bestuurders te vergroten.
  4. Aanbrengen van betere straatverlichting bij de tweerichtingsfietsoversteek nabij de rotonde.
  5. Implementatie van geavanceerde Bossche voetgangerslichten bij de verkeerslichten in de Molenstraat.

Een deel van deze maatregelen is al met succes uitgevoerd door slim samen te werken met lopende wegwerkzaamheden. De installatie van de Bossche voetgangerslichten staat op de korte termijn gepland, terwijl het vervangen van straatverlichting volgend jaar vanwege levertijden zal plaatsvinden. Bovendien heeft de school zich aangesloten bij de ‘digitale schoolzone’ en is er een tijdelijk snelheidsdisplay geplaatst om automobilisten bewust te maken van hun snelheid in de schoolomgeving. De gemeente blijft nauw betrokken bij de school en helpen graag mee de invoering van de ‘Lekker Anders Dag’ en/of bij het co√∂rdineren van klaar-overs indien nodig. Alle voorgestelde maatregelen zijn zorgvuldig besproken met de Wijkraad Molenhoek, evenals met de school en haar ouderraad.

Alle kinderen veilig naar school

Deze ontwikkelingen laten zien dat het wel mogelijk is om in de gemeente Den Bosch iets te doen aan de verkeersveiligheid. Wij blijven ons dan ook onverminderd inzetten om de situatie voor alle scholen te verbeteren.