Kardinaal van rossumplein: Red de bomen en zorg voor een veilige oversteek

Het Kardinaal van Rossumplein staat op het punt van verandering, maar niet in het voordeel van de natuur en onze veiligheid. Het college heeft plannen ingediend om twee prachtige bomen te kappen voor de aanleg van een (onnodige) rotonde. Onze fractie wil dit voorkomen en organiseert een extra commissievergadering op 11 april om tot een beter plan te komen.

Onnodige rotonde

Deskundigen, waaronder Stichting Bewoners Leefbare Binnenstad, De Fietsersbond, Arriva, Politie, Brandweer en Stichting Boom & Bosch zijn het eens: de voorgestelde rotonde is volstrekt overbodig. Het is niet alleen onze fractie, maar een breed scala aan belanghebbenden die deze rotonde niet ziet zitten. De rotonde vormt een schakel in een belangrijke fietsroute van noord naar het centrum. Rotondes zijn veiliger voor auto`s, maar zeker niet voor fietsers en voetgangers, de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij moeten bij een herinrichting van deze belangrijke fietsverbinding centraal staan. Daarom is het hoogst opmerkelijk dat het college deze rotonde – tegen alle adviezen in – toch doorzet.

Waarom moeten de bomen blijven? De twee waardevolle bomen omzomen het plein en dragen bij aan de hoge beeldkwaliteit van de buurt. In tijden van klimaatverandering en stijgende hittestress is het cruciaal dat we terughoudend zijn met het kappen van bomen.

Minder Verkeer, meer Veiligheid

Wij willen de veiligheid van fietsers en voetgangers op deze belangrijke kruising centraal stellen. De herinrichting moet hieraan bijdragen. Dat betekent geen rotonde en geen doorgaand autoverkeer op de Kanaalboulevard. Laat bussen stoppen op de rijbaan en vermijd XL bushaltes naast de rijbaan. Maak een inrichting die past bij de afgesproken parkomgeving. Dit verbetert de fietsveiligheid, kost minder ruimte en spaart de bomen. Luister naar de zorgen en inbreng van belanghebbenden en omwonenden. Betrouwbaarheid is doorslaggevend voor het vertrouwen in de overheid.

Details van ons voorstel

Er komt wat ons betreft een knip in de Kanaalboulevard. Ons voorstel is om deze te maken ter hoogte van de bestaande kruising. Leg de fietsstraat als een centrale as over de kruising, dan is er geen mogelijkheid meer voor autoverkeer om over te steken. Zo ontstaat er ontvlechting tussen beide verkeersstromen, wat de veiligheid van de fietsers en voetgangers zeer ten goede komt. De fietsstraat loopt door richting het GZG gebied (Chirurgijnstraat). Autoverkeer, komende vanaf de Citadellaan, kan niet meer de Nieuwstraat in en moet via dezelfde route terug. Bestemmingsverkeer, komende vanaf de St. Jozefstraat, kan nog wel de Nieuwstraat in, maar alleen via de Kanaalboulevard (fase 1) weer de stad uit. Met deze aanpassing zal het verkeersaanbod afnemen. De St. Jozefstraat wordt een eenrichtingsstraat en de garage St. Jozefstraat wordt exclusief beschikbaar gesteld voor vergunninghouders. Hierdoor kunnen de krappe en gevaarlijke parkeerhavens tussen de waardevolle esdoorns langs de Kanaalboulevard kunnen worden opgeheven.

Terug naar de tekentafel

In essentie vinden wij dat de gemeente terug moet naar de tekentafel. Onze fractie zal daarom samen met andere partijen in een extra commissievergadering aandacht vragen voor de conclusies uit het mobiliteitsonderzoek en het college verzoeken om met een beter ontwerp te komen waarbij de bomen worden gespaard en de verkeerssituatie veiliger wordt. Je kunt de extra vergadering op donderdag 11 april live bekijken via de website van de gemeente.

Kom in actie

Wil jij ook dat de bomen blijven en verkeersveiligheid op de eerste plaats komt? Sluit je dan aan bij onze actie! Hang de actieposter achter het raam en/of maak bezwaar via deze link. Ook kun je Stichting Boom & Bosch steunen met de bezwaren die ze maken tegen de kap van de bomen. Kijk voor meer informatie op hun website.