Vooruitgang: autoluwe binnenstadsring dichterbij

Na jaren van vastberadenheid en druk uitoefenen, zien we eindelijk beweging. Dinsdag hebben we als partij het voortouw genomen om in de raad te debatteren over het Kardinaal van Rossumplein en de Kanaalboulevard. De wethouder staat onder druk en we laten niet los voordat er concrete stappen worden gezet!

Voor de zomer komt er eindelijk een voorstel voor een betere inrichting van de binnenstadsring. Met knips en terugdringing van het autoverkeer. Minder auto’s/bussen en meer ruimte voor groen. Onze inspanningen beginnen vruchten af te werpen! Hoewel het niet zo snel gaat als we zouden willen, blijven we de wethouder aansporen om tempo te maken. Dit succes is mede dankzij de steun en betrokkenheid van onze achterban.

Vorig jaar hebben we ons ook verzet tegen de van een rotonde op het Kardinaal van Rossumplein. Dit hebben we niet kunnen voorkomen. We hebben toen wel gevraagd om een verkeersonderzoek naar de effecten op de doorstroming en de autoluwe binnenstad. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend: de rotonde draagt niet bij aan het verminderen van autoverkeer. In combinatie met ons protest tegen het kappen van twee volwassen Platanen heeft dit geleid tot uitstel van de rotonde! Laten we hopen dat dit uitstel uiteindelijk leidt tot afstel. We blijven ons inzetten voor een stad waar groen, veiligheid en duurzaamheid hand in hand gaan!