Motie afkoppeling & onttegeling aangenomen

Nog meer goed nieuws deze week. Ook onze motie ‘Stimuleer Afkoppeling en Onttegeling’ is tijdens de raadsvergadering aangenomen. Wat betekent dit? Allereerst het afkoppelen: bij de meeste huizen in onze gemeente komt het regenwater dat rondom onze huizen valt terecht in het riool. Dat is zonde, want je kunt het ook (laten) afkoppelen waardoor het regenwater in de tuin terecht komt en daarmee ten gunste komt van ons oppervlaktewater. In vakjargon noemen ze dit ‘infiltratie hemelwater’. Maar het komt er dus gewoon op neer dat het regenwater je tuin in stroomt en het grondwater daarmee op peil houdt in de drogere zomermaanden. Daarnaast staat ook in de motie dat het gemakkelijker moet worden om tegels af te voeren. Nog (te)veel tuinen in Den Bosch zijn volledig betegeld, Hierdoor ontstaat er in de zomer hittestress en kan het water bij regenval niet naar de tuin, maar verdwijnt het in het riool. Ook dit leidt tot verlies van oppervlaktewater. En daarom willen we dat de gemeente het gemakkelijker (en gratis!) maakt voor inwoners om tegels af te voeren. Dit zijn twee quick-wins naast de bestaande, meer ingrijpende plannen, die er al zijn om grond-en oppervlakte water te beschermen tegen de steeds drogere zomermaanden.
Will diende hierover deze week een motie in samen met de PvdD, Volt, SP en GG. Deze werd aangenomen en dat is goed nieuws voor de stad.
Concreet? Om het voor iedereen makkelijker te maken zijn tuin aan te passen aan het veranderende klimaat gaat de gemeente kijken naar een ‘afkoppelcaoch’ die bewoners adviseert bij het afkoppelen van regenwater én een ‘tegeltaxi’ waarmee mensen gratis tegels kunnen laten afvoeren.
Lees de volledige motie hier.

Doe jij ook mee met onttegelen/ontkoppelen? Of wil je ons op een andere manier helpen om Den Bosch groener en socialer te maken?
Wordt dan vriend van onze partij of denk mee in onze denktank.