Problemen bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch vereisen extern onderzoek

Wat gebeurt er in onze gemeente? Zowel bij de Afvalstoffendienst, Weener XL als binnen het stadsbestuur zijn er grote problemen met betrekking tot integriteit en veiligheid. Onze fractie vindt dat het tijd is voor een extern onderzoek, onafhankelijk en deskundig. Waarheidsvinding is essentieel, niet alleen voor ons, maar ook voor alle burgers, bedrijven en medewerkers die bij de gemeente betrokken zijn. Onafhankelijk onderzoek kan hierbij helpen. Het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers moet voorop staan.

raadsonderzoek noodzakelijk

Aanstaande donderdag vergadert de commissie bestuur. Tijdens deze vergadering zullen wij, samen met enkele andere partijen, het verzoek indienen voor een uitgebreid onderzoek naar de misstanden binnen onze gemeente. Het doel is om de veiligheid op de werkvloer te herstellen.

We hebben in het verleden al vaker aangegeven dat we een onderzoek noodzakelijk vinden. De urgentie hiervan neemt alleen maar toe. Als raad moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om te onderzoeken wat er echt aan de hand is. We kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de problemen bij Weener XL, de Afvalstoffendienst en het stadsbestuur. We moeten de handschoen oppakken en starten met een grondig extern onderzoek. Je kunt de vergadering donderdag live volgen via deze link.