Toekomst Prins Hendrikpark in gevaar door bouwplannen

De toekomst van het Prins Hendrikpark staat op het spel nu wethouder Slikker een bestemmingswijziging aan de gemeenteraad voorlegt voor de bouw van 195 appartementen op de locatie van het voormalige Brabantbad. Het plan van de wethouder omvat de bouw van drie woontorens met als doel maximaal 195 woningen te realiseren. Hiervan zou de helft betaalbaar moeten zijn. Het gemeentebestuur benadrukt dat de nieuwe woonbebouwing een substantieel kleinere ‘footprint’ zal hebben dan eerdere bebouwing. Daarmee zou de groene omgeving van het Prins Hendrikpark ‘minder belast’ worden. Het huidige bestemmingsplan staat  slechts 120 woningen toe. Meer dan de helft van de geplande woningen valt in het dure segment, waardoor ze wat ons betreft ontoegankelijk zijn voor de gemiddelde Bosschenaar. 

Geen woontorens in het park

Onze fractie wil helemaal geen bebouwing in het mooie en intieme park! Na de sloop van het Brabantbad en sporthal De Vinkenkamp lag er een kans om het park in ere te herstellen, te versterken en het tankstation te saneren. In plaats daarvan wil de gemeente nu drie hoge woontorens midden in het park met ruimte voor bedrijven en instellingen. Hierdoor wordt het Prins Hendrikpark versteend en verliest het zijn groene karakter. Wat ons betreft worden de 195 appartementen opgenomen in het nieuw te ontwikkelen stadsgebied tussen station Oost en stadion de Vliert. Daar staan 2400 woningen gepland.  Maak liever vaart met die plannen.

Stichting IJzeren Vrouw verzet zich

Ook Stichting IJzeren Vrouw verzet zich tegen de plannen van de gemeente. Volgens de stichting  is er helemaal geen sprake van ‘openheid’ en een doorzicht naar het water. “De halfverdiepte parkeergarage wordt 1.35 meter hoog en daarbovenop moet nog een wal komen voor de bomen die het windklimaat moeten verbeteren. Dat betekent een wal van 2.15 meter en dus geen zichtlijnen waar de projectontwikkelaar vanaf het begin mooie sier mee maakt.” Het liefst zien zij geen bebouwing in het park. De komst van 2400 woningen bij station Oost en de Vliert is wat Stichting IJzeren Vrouw betreft voldoende voor dit deel van de stad. “Deze mensen moeten straks ook ergens recreëren en dat doe je niet naast een woontoren van 60 meter hoog.”

Wat kun jij doen?
Op 20 februari staat het bestemmingsplan Brabantbad op de agenda van de commissie omgeving en op 5 maart wordt het behandeld in de gemeenteraad. Bekijk de vergaderingen live via youtube. Als je jezelf als belanghebbende beschouwt, kun je na de goedkeuring van het plan een beroepschrift indienen bij de Raad van State. Stichting de IJzeren Vrouw strijdt al lang tegen dit plan. Bezoek hun website (www.ijzerenvrouw.nl) om te zien hoe je hen kunt steunen. Laat je stem horen, want jouw mening is belangrijk!