debat over fysieke en sociale veiligheid gemeente den Bosch

Op dinsdag 24 oktober komt de gemeenteraad bij elkaar voor een speciaal raadsdebat over de fysieke en sociale veiligheid in de gemeentelijke organisatie. Dit debat vindt plaats op initiatief van onze fractie en vijf andere oppositiepartijen. We vernamen veel verontrustende signalen over fysieke en sociale onveiligheid op verschillende gemeentelijke werkvloeren. Daarbij is ook de vraag aan de orde in hoeverre het College van B&W, onderdeel is van die cultuur. Uit onderzoek en de praktijk van de afgelopen tijd blijkt dat er sprake is van een patroon van niet tijdig en niet volledig informeren van de gemeenteraad door het bestuur.
Om die reden overwegen de partijen (SP, Leefbaar, PvdD, GG, PVV en onze fractie) om te opteren voor een Raadsonderzoek, vergelijkbaar met een parlementaire enquête in de Tweede Kamer.
Hieronder lees je de gezamenlijke inbreng van de vijf partijen. De vergadering is dinsdag a.s. live te volgen via de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch of via Youtube.