Will Hoeben (54, plek 2) is eigenaar van Plan Op Maat en dW2, waar zijn medewerkers ambulante zorg leveren en samen met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt werken. Daarnaast is hij raadslid voor De Bossche Groenen. Een logische combinatie voor Will:  “Binnen mijn onderneming draait het om duurzaamheid, hergebruik, circulair en sociaal ondernemen. Elementen die ik ook sterk terug zie in het programma van De Bossche Groenen.”

Will houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening en verkeer. Zaken die hem na aan het hart gaan. “Ik woon sinds 1998 in Den Bosch en ben geïnteresseerd geraakt in de rijke historie van onze stad. Maar ik zie ook de confrontatie: die historie en monumenten leveren beperkingen op als het gaat om verduurzamen, leefbaarheid en inrichting van de openbare ruimte. Daar ligt een grote opgave voor onze stad en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Will woont in ‘t Zand, een wijk die ingeklemd zit tussen een drukke verkeersader en het -ook steeds drukker wordende-  spoor. Verkeer blijft voor hem een uitdaging. “Groen in en rondom de stad is essentieel voor haar bewoners. Niet alleen als de longen van de stad, maar ook als verrijking van het leven in de stad. We zullen omwille van de leefbaarheid en gezondheid echt anders om moeten gaan met de wijze waarop we ons verplaatsen en waar we onze vervoermiddelen stallen als we deze niet gebruiken. Je eigen auto voor de deur in de openbare ruimte zou in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend moeten zijn.”