Reactie Najaarsbegroting

Gisteren reageerde onze fractie op de Najaarsbegroting van het college. Wat ons betreft komen we weer op voor de belangen van onze burgers: de mensen die wonen en werken in onze stad. Die ons als volksvertegenwoordigers hebben gekozen om voor hun belangen op te komen. Concreet willen we:

  • Het nieuwe Design Museum opschorten en in plaats daarvan focussen op de verdere ontwikkeling van het huidige Museumkwartier. Daarnaast starten met de eerste fase van de Stadsdelta aan de westkant van de Dieze. Samen met corporaties.
  • Prioriteit geven aan het benutten van alle beschikbare gebouwen in de stad, met een nadruk op het creëren van betaalbare woningen, in plaats van uitsluitend te richten op nieuwbouwprojecten.
  • Financiële middelen beschikbaar stellen voor gratis gezonde ontbijten op alle basisscholen in de stad en omliggende kernen, vooral nu de Europese subsidie voor gratis schoolontbijten wordt verminderd.
  • Instellen van een energiefonds voor de laagste inkomensgroepen voor de jaren 2024-2025, aangezien de overheid deze steun stopzet.
  • Reserveren van extra financiële middelen voor de periode na 2026, wanneer de bijdrage van het Rijk aan het gemeentefonds zal afnemen.
  • Aanvangen met het aanplanten van extra bomen in de openbare ruimte zonder uitgebreide overlegprocedures met bewoners, gezien de tijdsintensieve aard van de huidige werkwijze waarbij bewoners bij elke wijk betrokken worden.
  • Handhaven van de culturele broedplaats De Tramkade en deze integreren in de plannen voor de Stadsdelta, met samenwerking tussen De Tramkade, Willem I en de Verkadefabriek om een levendige hotspot te creëren waar verschillende organisaties en instellingen samenwerken.

De volledige bijdrage van Will lees je hieronder.