Zorgen over tramkade

Onze fractie is bezorgd over de toekomst van de huidige ondernemers op de Tramkade. Het oude fabrieksterrein is in de afgelopen tien jaar door een aantal pioniers uitgebouwd tot de culturele hotspot van onze stad. De oude fabriek heeft een hele nieuwe functie gekregen. Op de Tramkade wordt gewerkt, gegeten, gedanst en vooral genoten. Gemiddeld komen er zo’n zevenduizend bezoekers per weekend naar de Tramkade, met uitschieters naar 20.000 bezoekers tijdens festivals. Helaas zorgen de plannen voor de nieuwe Stadsdelta voor veel onrust bij de initiatiefnemers van de Tramkade. In 2025 moeten ze de gebouwen verlaten. Die worden opgeknapt. Daarna kunnen de huurders (met andere kandidaten) opnieuw meedingen naar een plek op de Tramkade. Onze fractie pleit voor meer zekerheid voor de zittende huurders. De partijen die hebben bijgedragen aan het succes van de Tramkade moeten ook in de toekomst daar gevestigd blijven.

Vragen aan college over tramkade

We stelden kritische vragen aan het college over de gang van zaken en zullen ons ook de komende tijd blijven inzetten voor de kwartiermakers van de Tramkade! Hieronder lees je de vragen .