Geef doeners en makers ruimte op de tramkade

Onze fractie maakt zich zorgen over het tekort aan betaalbare werkplekken voor creatieve ondernemers, kunstenaars, en innovatieve makers in onze gemeente. Het college was van plan om het hoofdgebouw van het voormalige WeenerXL-complex voor anderhalf jaar beschikbaar te stellen aan deze groepen. Door omstandigheden heeft het college dit voorstel moeten terugtrekken, maar de vraag naar betaalbare werkplekken in onze gemeente is onverminderd hoog.

Tegelijkertijd heeft de gemeente de huurders op de Tramkade gevraagd om nieuwe contracten te sluiten, zodat het complex medio 2025 leeg kan worden opgeleverd. Hierdoor staan nu veel atelierruimtes leeg, terwijl er een grote behoefte is aan creatieve werkplekken. Dit roept vragen op over het beleid van de gemeente om deze ruimtes ongebruikt te laten en wat er na 2025 met de Tramkade zal gebeuren.

De huurders weten dat ze moeten verhuizen, maar hebben verder weinig informatie over wat er daarna gebeurt. Er is ook geen duidelijkheid over hoe het college van plan is om verder te gaan na 2025. De partijen die de Tramkade hebben ontwikkeld tot een culturele hotspot met 7.500 bezoekers per week, hebben geen zekerheid gekregen dat ze na 2025 kunnen blijven, terwijl hun werk belangrijk is voor de toekomstplannen van de stad.

Onze fractie maakt zich zorgen over deze leegstand en het gebrek aan transparantie van de gemeente. We vragen ons af waarom de gemeente partijen afzonderlijk benadert zonder duidelijk te maken wat de plannen zijn. Waarom worden er geen concrete afspraken gemaakt met de mensen die de Tramkade hebben gemaakt tot wat het nu is?

De schriftelijke vragen die Judith hierover stelde lees je hieronder