Strategisch woondebat

Gisteren vond in de gemeenteraad een belangrijk debat plaats over de toekomst van wonen. De centrale vraag was: wat zijn onze doelen voor wonen in de komende 10 tot 15 jaar? Belangrijke onderwerpen die daarbij aan bod kwamen:

  • Het bieden van passende en betaalbare woningen voor iedereen.
  • Het creëren van leefbare en inclusieve buurten.
  • Het bouwen van een toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad.
  • Het ontwikkelen van een strategisch en innovatief woonprogramma.

Onze fractie is hierover duidelijk: betaalbaar wonen is essentieel, ook in onze stad! De Bossche Groenen benadrukt het belang van betaalbaarheid en vindt dat de gemeente hierin een leidende rol moet spelen. Projectontwikkelaars zijn gericht op winst maken, waardoor de huizenprijzen stijgen en steeds meer mensen buiten de boot vallen. Dit moet anders. Hoe? Door samen te werken met woningcorporaties, te investeren in ontwikkeling en bouwprojecten. We hebben al grond tot onze beschikking, dus we kunnen direct aan de slag. Waar wachten we nog op? Lees de volledige inbreng van Judith hieronder: