Weer forse overschrijding uitstoot AsfaltNu, gemeente blijft dreigen.

Omwonenden roepen het al jaren; Wij Willen Schone Lucht, stop de uitstoot van kankerverwekkende stoffen bij AsfaltNu! Maar de fabriek blijft de normen maar overschrijden. Wanneer gaat de gemeente nu eens echte maatregelen nemen? Onder de rook van dit bedrijf verrijst straks notabene een nieuwe woonwijk. Een gemeente heeft de taak op te komen voor de gezondheidsbelangen van haar inwoners, door bedrijven zoals AsfaltNu aan de regels te houden.

Eerder stelden we al schriftelijke vragen en dienden we een motie in om de raad te bewegen tot actie. De fabriek bleef open, er zou streng gehandhaafd worden en AsfaltNu zou maatregelen nemen om de uitstoot te beperken. Maar in september blijkt het bedrijf toch weer fors de fout in te zijn gegaan.

De Bossche Groenen vindt dat de wethouder meer moet doen dan dreigen als een bedrijf zich keer op keer niet aan de regels houdt. Daar zullen we hem zo snel mogelijk toe oproepen. Wordt vervolgd…

Wij willen schone lucht!

Lees meer over de Asfaltfabriek

Lees een artikel in het Brabants Dagblad : ‘Forse overschrijding’ uitstoot benzeen door AsfaltNu