Vragen over verkeersveiligheid bij KC de Troubadour

Verkeersveiligheid rondom scholen

De Bossche Groenen heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college over de verkeersveiligheid bij kindcentrum de Troubadour in Rosmalen. In gesprekken die we hadden met de schooldirectie en MR van het kindcentrum kwamen een aantal zorgwekkende verkeerssituaties ter sprake. Meerdere kinderen zijn de afgelopen jaren door het oog van de naald gekropen. Twee schoolkinderen vertellen bij DTV-nieuws over hun ervaringen.
De onveiligheid geldt overigens niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar voor alle weggebruikers. Er is bij de gemeente diverse malen aan de bel getrokken door omwonenden. De gemeente heeft hierop onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en kwam tot de volgende conclusie: ‘Wij voorzien geen fysieke ingreep in deze situatie’ (geen drempels, knipperende verkeerslichten of aanpassing van de snelheid naar 30 km per uur). Helaas is onlangs een vrouw op dezelfde onveilige plek aangereden. Ze heeft haar rug op twee plaatsen gebroken. De Bossche Groenen zou graag zien dat het college alsnog met buurtbewoners en de school aan de slag gaat om de knelpunten op te lossen. Vandaar dat we deze week schriftelijke vragen hebben ingediend. Je leest de volledige brief en vragen via de link hieronder: