Verontreinigde grond onder de A2?

Deze maand kwam in een uitzending van EenVandaag naar voren dat er op verschillende plaatsen in Nederland thermisch gereinigde grond (TGG) is toegepast die achteraf niet schoon bleek te zijn. Rijkswaterstaat liet in 2019 een bureau onderzoeken in welke projecten allemaal thermisch gereinigde grond is toegepast. Dat is bij 26 werken gebeurd. De 5 projecten met de grootste risico’s op milieuverontreiniging worden met voorrang onderzocht, maar de uitslag laat nog zeker een jaar op zich wachten. Volgens experts duurt dit, gezien de risico`s voor de omgeving, veel te lang.

Een van de 26 werken is de A2 bij Den Bosch. Deze vervuiling kan gevolgen hebben voor het grond- en oppervlaktewater en dus voor de directe omgeving! De Bossche Groenen maakt zich zorgen over de gevolgen van uitloging van schadelijke stoffen voor de volksgezondheid, het milieu en de natuur. We hebben het College gevraagd een onderzoek te starten.

Lees de vragen ‘Toepassing TGG onder de A2’

Beeld: EenVandaag