Verlies biodiversiteit niet uit het oog bij de energietransitie!

We moeten werk maken van de energietransitie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar we hebben ook de dure plicht om natuur- en weidevogelgebied te beschermen en de biodiversiteit te stimuleren. De Bossche Groenen vindt dat dat bij de plaatsing van windturbines alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen om weidevogels te beschermen, door bijvoorbeeld een wiek van de windmolens zwart te verven. Maar we denken ook aan het laten aanleggen van ‘compensatiegebieden’ en maatregelen om vleermuizen en andere fauna te helpen

In de gemeenteraadsvergadering van 18 mei spreekt de raad over de Regionale Energie Strategie en stemt de raad over de motie Maatregelen voor vogels’. In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek. Publiek kan de vergadering live volgen via het internet. Kijk hiervoor op https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ of de gemeentelijke website https://www.s-hertogenbosch.nl