Verhoog de inkomensgrens voor energietoeslag naar 130%

Als het aan onze fractie ligt wordt ook in Den Bosch de inkomensgrens voor het krijgen van energietoeslag verhoogt naar 130%. Om aanspraak te maken op de energietoeslag van 1300 euro, mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Dat is de vuistregel die de overheid als voorwaarde hanteert voor het uitbetalen van die toeslag. Maar een flink aantal gemeenten in Nederland wijkt af van die richtlijn. Den Bosch niet. Hier houden ze vast aan 120%. en willen alleen bij schrijnende gevallen een uitzondering maken. De Bossche Groenen is het daar pertinent mee oneens en wil dat de inkomensgrens verhoogt wordt naar 130%. Daarmee zijn 600 huishoudens in Den Bosch direct geholpen. Tijdens de commissievergadering legde Eef haarfijn uit waarom het heel verstandig is om juist nu een stap extra te doen voor de minima in onze gemeente. Komende raadsvergadering dienen we samen met de SP hierover een motie in. We hopen dat de coalitie zich dan van haar sociale kant laat zien.
Lees hieronder de volledige bijdrage van Eef:
“Het zijn bijzondere tijden. Inflatie, oorlog, energiecrisis. Ook met een baan kun je de vaste lasten niet altijd meer betalen. Daarom staat de begroting bij deze commissie voor De Bossche Groenen vooral in het teken van bestaanszekerheid. Juist omdat geldtekort impact heeft op alles wat je doet. Mensen die in armoede leven zijn vaker eenzaam, meer depressief, ongezonder en gaan eerder dood. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze elke dag diep geraakt worden in hun bestaanszekerheid. Die is er namelijk niet. Er is structurele onzekerheid. En die mensen, dat zijn onze inwoners, van heel jong, tot heel oud.

DBG wil in hun investeren, juist in deze crisisperiode. Daarvoor is geld nodig en dat willen wij in deze begroting zoeken door geld vrij te spelen voor een ondersteuningsfonds voor inwoners, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, MKB en instellingen. Het gaat dan om het kunnen betalen van de energierekening en daarnaast het garanderen van een inkomen waarmee je in je levensonderhoud kunt voorzien.

Neem bij het wegen van de begroting de volgende zin goed in u op: Elke euro die we investeren in de schuldhulpverlening (lees bestaanszekerheid) levert twee euro op. De baten gaan allereerst naar de burger zelf. Pas als je bestaan is gegarandeerd, kun je weer tot bloei komen. Dan doe je weer mee. Die investering voorkomt WW uitkeringen, huisuitzettingen, eenzaamheid en bespaart op de gezondheidszorg. Het verhoogt ondertussen sowieso het welbevinden van inwoners. Het zorgt voor rust en perspectief voor de toekomst. De Ombudsman zei maandag: ‘het minimumloon en de uitkeringen zijn te laag. Daar kun je niet van rondkomen. De overheid moet dat veranderen door actiever en socialer te zijn’. DBG vindt dat wij als lokale overheid meer kunnen doen. Niet alleen reageren op de inflatie en energiecrisis met korte termijn oplossingen maar de problemen in Den Bosch bij de wortel, voor de lange termijn aanpakken. We willen niet dat onze inwoners op drijfzand staan, we willen zorgen voor een goede basis. Wat is een goede basis? Er komt meer binnen dan eruit gaat. Niet alleen nu maar ook op de lange termijn. De landelijke overheid gaat over inkomensbeleid.
Maar aan welke knoppen kunnen we als gemeente wel draaien?
Knop 1 de inkomensgrens: De gemeente waar je woont heeft wel degelijk invloed op je portemonnee. Voor de eenmalige Energietoeslag in Den Bosch geldt een inkomensgrens tot 120% van bijstandsniveau. In Tilburg, Breda, Oss, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en op andere plekken is de grens 130% en daar hebben dus meer mensen recht op een toeslag. Het verschil tussen 120% en 130% is ongeveer 600 huishoudens in Den Bosch. Die lopen de toeslag nu mis. Met het verhogen van de bijstandsnorm naar 130% houden we alle inwoners aan boord die nu steeds net teveel ‘verdienen’, maar alsnog niet rondkomen en buiten de boot vallen.

Knop 2 het tegengaan van niet-gebruik van regelingen en voorzieningen: Om meer mensen te bereiken is de campagne rondom EHBG gestart en dat is hartstikke goed. Maar daarmee bereiken we een groot deel van onze burgers, maar liefst 30% nog steeds niet. Wij moeten als gemeente meer dan ooit zelf de boer op. Aanbellen bij mensen die de rekeningen niet meer kunnen betalen. Het doen van huisbezoek, het meest succesvolle instrument van vroegsignalering, staat niet specifiek benoemd in de begroting. Er hangt geen prijskaartje aan. De Bossche Groenen wil graag extra middelen vrijmaken voor personele capaciteit voor het doen van huisbezoeken en het actief informeren van alle netwerkorganisaties over de inkomensondersteunende maatregelen. In Tilburg werkt dit, daar is er een bereik van maar liefst 95%. Met de inzet van actieve vroegsignalering dempen we niet alleen de gevolgen van armoede, maar pakken we ook sneller de oorzaken aan. Je vraagt als gemeente actief: Waarmee kunnen we helpen? Met schulden, met bijzondere bijstand, met je gezondheid, met werk, met mantelzorg, met een sportabonnement voor je kinderen?

Knop 3 is het Bossche Burgerberaad: De Bossche Groenen is blij dat in het college hiermee aan de slag wil. Laten we de daad bij het woord voegen en de problemen rondom bestaanszekerheid bij de horens vatten. Start in januari 2023 met een Bosch Burgerberaad, zodat we aan onze inwoners oplossingen vragen om inwoners beter te bereiken en helpen.

Tot slot: Bestaanszekerheid, kansenontwikkeling, zorg, cultuur, sport en welzijn, het hoort allemaal bij elkaar. Maar het begint en eindigt met bestaanszekerheid. Dat is niet links of rechts, het is een grondrecht voor iedereen, jong en oud. Kortom: Laten we als gemeente vooral investeren in mensen, dat loont namelijk altijd!”