Reactie van onze fractie op Voorjaarsnota

Gisteren reageerde onze fractie op de Voorjaarsnota van het college. Wat ons betreft mag er meer aandacht naar urgente problematiek. Zaken waar inwoners, wij allen, direct meer te maken hebben. Investeer minder in stenen en meer in groen. Investeer minder in de buitenkant (prestigeprojecten) maar meer in de binnenkant, in het hart van de samenleving. In de mensen die het het hardst nodig hebben. Lees een samenvatting en de volledige tekst hier.

korte Samenvatting van ons standpunt

Samenvattend is onze fractie in de Voorjaarsnota tevreden over bepaalde ontwikkelingen, zoals het verkeersveiliger maken van de Vlijmenseweg, de ontwikkelingen rondom Huis73 en verbeteringen bij basisschool De Troubadour. Maar tot zover het goede nieuws. Wat ons betreft ligt in de Voorjaarsnota de focus te veel op het oppoetsen van de buitenkant van de stad (zoals musea en theaters) in plaats van op het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van de wijken. We pleiten voor investeringen in groene en veilige woon- en werkomgevingen, revitalisering van buurten en wijken, en vergroening van de gemeente. We roepen op tot een gesprek over de identiteit en kwaliteit van de stad. Voor wie bouwen we eigenlijk en past die schaal die nu gepresenteerd wordt wel bij onze stad? De vraag die voorligt is; willen we als intieme vestingstad doorgroeien naar een grote, stedelijke agglomeratie, waarbij de leefbaarheid en het groen in en buiten de stad steeds meer onder druk komt te staan, of behouden we onze stadsparken en de groene ring?
We benadrukken bovendien de noodzaak van armoedebestrijding en vragen om meer betrokkenheid van inwoners bij besluitvorming. Dan nog de Bossche Bestuurscultuur: inwoners voelen zich niet gehoord. Onze inwoners zijn de ogen en oren van de stad en het stadsbestuur heeft de verantwoordelijkheid om inwoners bij besluiten en beslissingen mee te laten doen.

Wat vind jij van de Voorjaarsnota? Laat het ons weten via door een e-mail te sturen aan onze fractie. De volledige reactie van onze fractie lees je in het document hieronder.