Reactie van onze fractie op concept begroting

In de commissie bestuur werd gisteravond een aftrap gedaan met reacties op de (concept)begroting van het stadsbestuur. Hier lees je de bijdrage van onze fractievoorzitter Judith. Zij legt uit waar, wat onze partij betreft, de nadruk op moet liggen in onze gemeente komende jaren. Korte samenvatting: Back to basic en de focus op: bestaanszekerheid, natuur, betaalbaar wonen en veilig verkeer.

“Nederland wordt, net als de rest van Europa, door de inval van Rusland in Oekraïne een oorlog in getrokken waarvan het eind nog niet in zicht is. Onze manier van leven, onze verworven vrijheden, onze democratische waarden en onze open samenleving staan op het spel. We kunnen de Oekraïners niet aan hun lot overlaten. Daarnaast is er een wereldwijde klimaatcrisis aan de gang. Honderdduizenden burgers in zowel rijke als arme landen zijn hier al de dupe van geworden. De Aarde warmt snel op en we zullen ons gedrag en onze manier van leven daarop moeten aanpassen. Door de oorlog in Oekraïne zijn we gedwongen om hier nog meer snelheid in te brengen. De energieprijzen voor gas en olie rijzen de pan uit, met alle gevolgen van dien. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen de hoge energieprijzen niet meer betalen. Door de oplopende prijzen voor grondstoffen wordt voedsel steeds duurder en hebben we te maken met een hoge inflatie. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen.

De fractie van DBG vindt dan ook dat we als gemeente heel bewust moeten kijken waar we ons geld aan uitgeven. Een nieuwe realiteit vraagt om andere prioriteit. Dat betekent op de eerste plaats zorgen dat er niemand buiten de boot valt. Ondanks een pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid, die op 1 januari ingaat, kunnen nu al veel burgers de energierekening niet meer betalen en gaan kinderen met honger naar bed. De verwachting is dat voedsel nog duurder zal worden. DBG wil daarom voor alle burgers de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag verhogen naar 130%. Want voor veel grote gezinnen en huurders in slecht geïsoleerde woningen zal het energie plafond ontoereikend zijn. Iedereen heeft recht op de meest basale levensbehoeften. Daarnaast dreigen er culturele instellingen, scholen en zorginstellingen om te vallen en te moeten sluiten. Die instellingen moeten ook een beroep op de gemeentelijke overheid kunnen doen, waar de landelijke overheid tekort schiet. De Covid pandemie is nog niet voorbij en de volgende corona golf is alweer aan de gang. Volgend jaar stagneert de economische groei en een recessie dreigt. Het college wil de OZB met 10% verhogen. Dat steunen wij, en we zijn blij met de kwijtscheldingsregeling voor de laagste inkomens.

DBG vindt kunst zeer belangrijk, maar we bevinden ons in onzekere tijden. Veel burgers, bedrijven en instellingen zitten in grote financiële problemen. En we weten niet waar dit eindigt. Het geeft dan ook geen pas om nu miljoenen te reserveren voor een nieuw Design Museum terwijl burgers elkaar maaltijden doneren en de middenstand, theaters, scholen, zorginstellingen niet weten hoe ze de winter door moeten komen en mogelijk moeten.

Dit staat nog los van de extra kosten voor het Theater aan de Parade. Laten we daarvan leren. Kiezen we voor weer een nieuw gebouw of zorgen we er met elkaar voor dat onze inwoners, vrijwilligersorganisaties, instellingen en ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Niet alleen nu, maar de komende jaren.

DBG wil dus pas op de plaats maken en prioriteiten stellen, afgestemd op de noden in de samenleving, totdat deze crisis voorbij is. Daarvoor is geld nodig en dat willen wij in deze begroting zoeken door geld vrij te spelen voor een ondersteuningsfonds voor zowel burgers, vrijwilligersorganisatie (zoals Voedselbank en Stichting Leergeld), MKB bedrijven als instellingen. Het gaat dan om het kunnen betalen van de energierekening en daarnaast het garanderen van een inkomen waarmee je in je levensonderhoud kunt voorzien.

Het college heeft dienstverlening en participatie hoog in het vaandel staan. In de praktijk kan dat beter. Voorbeelden zijn de manier waarop de inspraak is geregeld rondom het bouwen in onze parken. Bewoners denken mee maar voelen zich vaak niet gehoord. De kloof tussen de burger en de politiek is groot en het vertrouwen laag. Wij vinden het belangrijk dat burgers bij de steeds verder groeiende stad meedenken en kunnen beslissen over wat er bij hun in de wijk en buurt gebeurd. Openheid en transparantie dient centraal te staan en gestreefd moet worden naar een gedragen plan. Willen we het vertrouwen van onze inwoners en ondernemers terugwinnen dan zullen we de problemen en wensen die burgers en ondernemers aankaarten bij ons stadsbestuur serieus moeten nemen en oplossen.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan het probleem rondom hardrijden en asociaal gedrag in het verkeer. Ik lees dat het college in 2024 aan de slag gaat met het uitwerken van een plan om de binnenstad verder autoluw te maken, terwijl de inwoners er NU helemaal klaar mee zijn met huftergedrag in de stad. Wat ook uit wijkveiligheid scans. Kijk naar de problematiek rondom de verkeersveiligheid bij scholen, huftergedrag in de wijken en hardrijd problemen in, bijvoorbeeld, de kruisstraat. De leefbaarheid en de veiligheid vragen nu om antwoorden. Wat gaan we daaraan doen? Wij willen meer geld uittrekken voor het oplossen van verkeersveiligheid rondom scholen en het aanpakken van hardrijden en huftergedrag.

Samenvattend vinden wij dat het stadsbestuur beter naar de burger moet luisteren en minder verwikkeld moet raken in juridische procedures. Dan kijk ik naar ontwikkelingen rond Annapark/Prins Hendrikpark, De Poort, sluiting van Carousel en Werkwarenhuis van Aken en de uitzetting kakers op basis van wet Damocles in de Vliertstraat. Een juridisch traject zou vaker een laatste stap moeten zijn als mediation in het voortraject op niets is uitgelopen. Uit onderzoek van Tilburg University en Necker van Naem (2021) blijkt dat Den Bosch een regentencultuur kent. Een cultuur die zich kenmerkt door het elitaire karakter van de politiek, waarbij een kleine groep de besluitvorming domineert.

Gelukkig merkt DBG dat we met elkaar die bestuurscultuur anders willen. Een stadsbestuur gericht op het verbinden, oplossen van problemen, samenwerken en streven naar consensus. Het gaat om een omslag in denken van wantrouwen naar vertrouwen. De gouden sleutel die we nu eindelijk in het slot gaan stoppen hebben we samen in handen: actief gebruik maken van Bossche Burger Beraden. Burgers zijn te lang overgeslagen als het gaat om het vinden van praktische, creatieve en haalbare oplossingen voor complexe problemen. We zijn dan ook zeer content dat het College, net als DBG, de burgers echt mee laat denken en doen. En de komende jaren inzet op participatie. Voorzitter even samenvattend: Komende jaren back to basic en de focus op: bestaanszekerheid, natuur, betaalbaar wonen en veilig verkeer.”