Oranjeboulevard, zorgen over verkeersveiligheid

We kijken er zó naar uit. De autoluwe binnenstadsring. We hebben er zelfs regelmatig om gevraagd, een echte 30 km zone rondom de stad, zoals het bestuursakkoord 2018-2022 belooft. Een stukje Zuid-Willemsvaart is inmiddels klaar en nu wil het college een stukje Oranjeboulevard in de uitvoering zetten op basis van het ontwerp. Maar is dit nu hetgeen waarop we zo lang gewacht hebben? Is dit een inrichting waardoor het autoverkeer uitgenodigd wordt om ook maximaal 30km te gaan rijden? Is 8000+ autobewegingen per etmaal autoluw? En nog belangrijker, zijn de bewoners écht tevreden met deze inrichting?

De ervaringen op de Zuid-Willemsvaart stellen ons niet gerust. Het is niet ineens autoluw en veilig als er 1600 M2 asfalt minder ligt. Men gaat geen 30km per uur rijden omdat er meer groen naast de weg te vinden is. De Bossche Groenen heeft samen met Leefbaar ’s-Hertogenbosch en de PvdA twijfels of dit de weg is die we bedoelde. Tijdens gesprekken met de buurt en verkeersdeskundigen komt deze twijfel ook naar voren. Samen met PvdA Den Bosch en Leefbaar ‘s-Hertogenbosch hebben wij hebben dit onderwerp geagendeerd voor de commissie omgeving van 23 maart as. Lees de discussienotitie ‘realisatie Oranjeboulevard, fase Koningsweg‘. Volg de raadsvergadering via de website van Gemeente s’-Hertogenbosch.

Wilt u uw mening geven? Laat een bericht achter hieronder of neem contact met ons op via een mail aan info@debosschegroenen.nl

Lees een artikel in het Brabants Dagblad: Partijen willen discussie over Bossche Oranjeboulevard, ‘verkeersveiligheid is in het geding’