Ook zonnepanelen op huurwoningen met kooplabel.

Huurders zijn huurders! Woningcorporatie Brabant Wonen mag geen verschil maken tussen bewoners van een woning met of zonder kooplabel bij het aanbrengen van zonnepanelen. Dat deden ze wel. Bewoners in de Gestelse buurt van wie de woning een kooplabel had, kwamen bij Brabant Wonen niet in aanmerking voor de plaatsing van zonnepanelen

Alerte huurders zochten steun bij de politiek en commissielid Engeli Kummeling pakte dit rare verhaal op. Engeli: “Er is sprake van rechtsongelijkheid en tegelijkertijd wordt er onvoldoende doorgepakt in de energietransitie. De redenen daarvoor zijn onduidelijk en onnavolgbaar”⠀

Brabant Wonen is inmiddels teruggekomen op haar beslissing: “Inmiddels hebben we de keuze gemaakt om ook mensen met een kooplabel zonnepanelen aan te bieden. Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde.” ⠀

Mooi! Want we hebben alle daken nodig om de klimaatdoelen te halen!

Lees een artikel van Dtv : Huurders vragen om zonnepanelen, Brabant Wonen weigerde maar gaat nu tóch overstag

Beeld :  Dtv