Onze reactie op bestuursakkoord

Gisteren besprak de gemeenteraad het bestuursakkoord voor de komende periode. Bij de Bossche Groenen roept het gemengde gevoelens op. Ja, we zien zaken terug die ook in ons verkiezingsprogramma staan. Denk aan de aanleg van een klimaatbos, het mogelijk maken van coffeeshops aan de rand van de stad (vermindering van overlast in het centrum), renovatie en verduurzamen van de Stadsbibliotheek , burgerparticipatie, het terugdraaien van de bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte en bijvoorbeeld investeren in de wijkwinkelcentra.
Toch konden we niet instemmen met de voorgestelde plannen voor de komende 4 jaar.
Een investering van 31 miljoen euro voor een nieuw te bouwen designmuseum vinden wij niet passend in deze tijd. We denken niet dat dit hetgeen is dat Den Bosch de komende vier jaar nodig heeft. Ook het doorzetten van de plannen voor bouwen in Prins Hendrikpark en Annapark zijn voor ons een reden om niet in te stemmen met het akkoord dat nu voorligt. Uiteraard wensen we de nieuwe wethouders veel succes met de uitdagingen waar ze voor staan de komende vier jaar. Wij houden onze hand uitgestoken voor groene en sociale thema’s.

Lees hier de volledige bijdrage van Judith in de eerste termijn. Met daarin al onze overwegingen:

“Voorzitter, voor ons ligt een coalitieakkoord dat bij de fractie gemengde gevoelens oproept. Wij zijn zeer verheugd dat een aantal punten uit ons verkiezingsprogramma zijn meegenomen en worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan de aanleg van een klimaatbos, het mogelijk maken van coffeeshops aan de rand van de stad, renovatie en verduurzamen van de Stadsbibliotheek , burgerparticipatie, het terugdraaien van de bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte, investeren in de wijkwinkelcentra, etc.
Zoals gezegd hebben wij een dubbel gevoel over dit akkoord, omdat naast al de positieve beleidsvoornemens er ook een aantal voorstellen in staan waar we kritisch tegenover staan en die wij niet kunnen steunen.
Het bestuursakkoord gaat nog steeds uit van groei. Groei kan en mag nooit een doel op zich zijn. Groei betekent meer rood, meer verkeersbewegingen, meer drukte in de nu al volle (binnen)stad. Groei zorgt voor een verstikkend milieu, minder bewegingsruimte, minder buitengebied, minder groen, meer verdichting, meer uitstoot, slechte lucht, etc. etc. We groeien mondiaal gezien kapot. Consolideren en consuminderen is ons credo. Het terugbrengen van onze ecologische voetafdruk.
In een tijd van een uitzichtloze oorlog in Europa, snel oplopende prijzen voor energie en voeding en miljoenen vluchtelingen op de vlucht dienen we pas op de plaats te maken. U kiest in deze onzekere tijden voor het bouwen van een nieuw Design museum en doorgroeien naar 100.000 bezoekers per jaar. In een tijd van veel onzekerheid vinden wij het bouwen van een €30 miljoen kostend Design museum onverantwoord. De kans dat er, gezien de stijgende energie- en grondstofprijzen, een overschrijding van het budget voor het nieuwe theater zal plaatsvinden is al levensgroot. Daarnaast komen er steeds meer Bossche burgers in de financiële problemen.
Voorzitter, DBG heeft andere prioriteiten en wil deze €30 investeren in het verduurzamen van corporatiewoningen omdat veel huurders worden geconfronteerd met onbetaalbare, hoge energiekosten. In de leefbaarheid van buurten en wijken en een armoedefonds. De vrijvallende Essent gelden zouden wat ons betreft volledig in het klimaatfonds moeten worden gestort om daarmee vaart te kunnen maken met de energietransitie. Duurzame energie levert als we dat goed doen ook geld op voor onze Bossche burgers, met een groen gemeentelijk energiebedrijf. Dus een win-win situatie dus.
Het college wil in de periode tot 2026 vol inzetten op de realisatie van al vastgestelde bouwplannen. Deze voorziet in de bouw van 40% sociaal, 15% midden en 45% duur’. Deze verdeelsleutel vinden wij niet in balans. Huurders en kopers in het middensegment kunnen juist moeilijk aan een woning komen. De fractie wil deze verdeelsleutel te veranderen naar 40% sociaal. 40% midden en 20% duur in de periode 2022 tot 2026.
Na 2026 wil het college terug naar 30% sociale huur. Dat vinden wij gezien de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning onbegrijpelijk. Daarom op dit punt steun voor de motie van de SP. Ook willen wij de afkoopmogelijkheid voor projectontwikkelaars van tafel. Het risico dat we deze periode 40% sociaal bouwen niet halen is met deze regeling levensgroot. Juist de woningen in het goedkopere segment worden afgekocht. Daarom twee moties op dit punt.
Verder wil het college de parkeergarages in de binnenstad alleen beschikbaar te maken voor bewoners. Fantastisch. Maar waarom 4 jaar wachten? Alternatieven zijn er al, zoals de garage St. Jozefstraat. Hetzelfde geldt voor herinrichting van de binnenstadsring en het verder autoluw maken van onze binnenstad. Waarom niet nu doorpakken? Bewoners en bezoekers snakken naar oplossingen en het terugbrengen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons mooie stadscentrum.
Het oplossen en aanpakken van de verkeersproblematiek zoals de verkeersveiligheid rondom scholen, veilige fietsroutes, het hardrijden en huftergedrag in het verkeer en de autoluwe binnenstad. Dat zouden topprioriteiten moeten zijn van dit college. Sterker nog ik kan met de woorden van D66 nog goed herinneren over het naar voren halen van de autoluwe binnenstad en daarmee het historische besluit. Daarom dienen we vanavond opnieuw een motie in om de snelheid erin te houden!
En dan onze natuur en stadsparken. In een tijd waarin de stad groeit en groeit ook de behoefte aan natuur en groene buitenruimte. Plekken waar mensen samen kunnen komen om te sporten recreëren en te ontspannen. In plaats van bouwen in onze stadparken zou je juist moeten investeren in groene buiten ruimten voor mens en dier. Dat betekent geen grote muziekevenementen in de directe nabijheid van een natuurgebied. Of het organiseren van festivals in onze stadsparken. Maar investeer in de verblijfskwaliteit van deze groene oases door kleinschalige horeca, speelvoorzieningen, etc waardoor de parken en onze natuur het hele jaar door fijne verblijfsplekken zijn. Zoals de Graafse Akker. De groene parel op Oost. Zij komen tekort….
En dan tot slot de forse lijst met openstaande projecten en ambities.
30 miljoen design museum,
30 miljoen Huis73,
20 miljoen voor het station,
15 miljoen voor de binnenstadsring,
13 miljoen voor de Rondweg Groote wielen en het theater is ook nog niet af.
Voorzitter investeringen zijn hoog en de ambities liegen er niet om. Tegelijkertijd staat de ambtelijke organisatie en de beschikbare capaciteit onder druk. Het AMT heeft eerder laten weten zorgen te hebben met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de plannen en heeft het de formerende partijen daarom gevraagd om de plannen door te rekenen alvorens het bestuursakkoord aan de raad aan te bieden. Voorzitter dat is niet gebeurt. Als het gaat om een betrouwbare overheid is het stellen van realistische doelen en verwachting belangrijk. Vandaar dat we samen met leefbaar komen met en motie waarin we alsnog vragen om een doorrekening van het bestuursakkoord. Het is voor ons dus de vraag of instemmen met dit bestuursakkoord zonder haalbaarheidstoets überhaupt wel aan de orde kan zijn vanavond. Ik hoor graag of de overige partijen onze zorgen op dit punt delen.”