Onveilige verkeerssituatie Kindcentrum Het Stadshart

Alle kinderen in Den Bosch moeten wat ons betreft veilig naar school kunnen. Maar de praktijk laat zien dat we dat punt nog lang niet bereikt hebben. Op 10 oktober heeft de directeur van Kindcentrum Het Stadshart de gemeenteraad toegesproken over de onveilige verkeerssituatie aldaar. Ondanks herhaaldelijk aandringen van het schoolbestuur bij het College, krijgen zij tot op heden nul op rekest wat betreft een structurele oplossing.

Maak van verkeersveiligheid topprioriteit

We zijn samen met andere raadsleden ter plekke gaan kijken. De situatie is levensgevaarlijk. De directeur is doodsbang dat het wachten is tot het een keer echt fout gaat. Daarom komen we in actie. Volgende week praten we erover in de gemeenteraad. Er moeten maatregelen komen. Lees de volledige bespreeknotitie hier. De fractie van De Bossche Groenen vindt dat verkeersveiligheid rondom scholen topprioriteit zou moeten zijn van het gemeentebestuur. Aan de slag!
In de video hieronder hoor je hoe Eef hierover denkt.