Ondergrondse hoogspanningskabels in Noord en Groote Wielen

Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. Uit voorzorg dienen nieuwe woningen en scholen op een ‘veilige’ afstand (zo’n 80 meter) van de hoogspanningslijn te worden gepland. Deze afstand geldt echter alléén voor nieuwe objecten, niet voor bestaande.

Het Rijk biedt  een vrijwillige saneringsregeling als oplossing voor 135 km bovengrondse hoogspanningslijnen over druk bebouwd stedelijk gebied. Binnen onze gemeente is een tracé van 7,5 km aangewezen. Het betreft vrijwel alle bovengrondse hoogspanningslijnen over/langs ons bestaand stedelijk woongebied, zo’n 1600 woningen en 4 scholen.

Het traject wat ondergronds gaat worden, loopt van de bebouwing in de Groote Wielen over de A2 naar Den Bosch, over de wijken De Donk, De Rompert, De Hambaken, richting station Oost, Buitenpepers, Orthen, De Slagen naar De Herven. Naast het gezondheidsvraagstuk verbetert door het wegnemen van de enorme stalen masten en draden de ruimtelijke kwaliteit van de wijk Noord aanzienlijk, en ook die van de zuidkant van De Groote Wielen.

Op 1 januari 2019 is het “Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen” van kracht geworden. Gemeenten die in aanmerking willen komen moeten dit binnen twee jaar aanmelden. De Bossche Groenen, Gewoon Gedreven en Leefbaar ‘s-Hertogenbosch stellen het College hier een aantal vragen over, lees de schriftelijke vragen ‘Onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen in Noord en de Groote Wielen