Omwonenden Annapark naar ombudscommissie, oppositie vraagt om interpellatie

Omwonenden van het Annapark zijn het vertrouwen in deze wethouder helemaal kwijt. Afgelopen jaar werden zij nog gehoord in hun bezwaren  en liet de wethouder het plan om appartementen in het park te laten realiseren los. In opdracht van de Bossche gemeenteraad ging de wethouder opnieuw in gesprek met bewoners. 10 februari spraken omwonenden Kiki Kusters en Mark Paffen in voor de gemeenteraad om een situatieschets te geven van de gang van zaken tot dusver.  Zij vrezen inmiddels dat, als het aan de wethouder ligt, er toch gebouwd gaat worden in het park, dat de plannen niet zoals de wethouder in april toezegde “losgelaten” zijn. De alternatieven voor bebouwing worden niet onderzocht. De wethouder is niet transparant in de informatievoorziening.

In dit slepende dossier moet helderheid komen. Bewoners voeren al jaren actie en zouden zich gesteund moeten weten door de lokale politiek. Samen met bijna de gehele oppositie heeft De Bossche Groenen voor de komende raadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd over de gang van zaken. Wordt vervolgd!

Bekijk de inspraakreactie van een van de bewoners via deze link

Lees meer over het Annapark