Nieuwe partijvoorzitter: Mijke Pol


Tijdens onze ledenvergadering gisteravond is Mijke Pol benoemd als nieuwe partijvoorzitter van De Bossche Groenen. Zij volgt Keesje Hoes op die, sinds het vertrek van Loes van der Linden, waarnemend voorzitter was. Onze fractievoorzitter Judith is ontzettend blij met de keuze: “Ik ben apetrots dat Mijke kiest voor het voorzitterschap van onze partij. Mijke is een echte verbinder met een groot hart voor groen en de inwoners van onze gemeente. Met groot enthousiasme werk ik de de komende jaren met haar en de overige leden verder aan het op- en uitbouwen van onze partij.” Mijke is schrijver en historicus. Zij draagt de partij al lang een warm hart toe: “De Bossche Groenen is een sociale en groene club. Daarnaast is het een ombudspartij: zeer bereikbaar voor burgers met een probleem of vraag. Ik ben blij dat ik de komende jaren bij mag dragen aan de verdere ontwikkeling en groei van deze mooi lokale partij. Daarbij hoop ik zoveel mogelijk Bosschenaren te bereiken, want groen is niet links of rechts.” Mijke werd unaniem gekozen door de aanwezige leden.

Afscheid Rianneke en Engeli
Tijdens de ledenvergadering stonden we ook stil bij het afscheid van Rianneke en Engeli. Zij hebben zich de afgelopen vier jaar met hart en ziel ingezet voor de partij. Rianneke gaat vanaf september werken als docent aan de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht. Engeli neemt wegens privé omstandigheden tijdelijk afscheid van de fractie. Het is niet uitgesloten dat ze op een later moment weet aansluit. Waarnemend bestuursvoorzitter Keesje sprak een dankwoord uit namens alle partijleden en stelde Rianneke en Engeli de vraag op welke resultaten ze het meest trots zijn. Het werd een mooi gesprek. Daarna mocht Keesje het stokje overdragen aan onze nieuwe bestuursvoorzitter. Keesje blijft zelf ook nog actief binnen het bestuur, maar in een andere rol.