Motie: stop doorgaand verkeer op binnenstadsring

Mooi succes voor onze fractie tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen woensdag. Een meerderheid van de raad stemde in met onze motie om doorgaand verkeer op de binnenstadsring in de toekomst te weren. Zoals al afgesproken in 2013. Het college gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de binnenstadsring nog meer autoluw te maken. Bijvoorbeeld door een knip, eenrichtingsverkeer, dosering, bewegwijzering o.i.d. De conclusies van dit onderzoek moeten gepresenteerd worden in de raad voordat het debat over de bereikbare binnenstad gevoerd wordt in het najaar. Wij zijn blij dat deze motie aangenomen is en het college nu echt aan de slag moet met het autoluw maken van de binnenstadsring. Zodra er meer bekend is over de resultaten van het onderzoek publiceren we dit op onze website en socials! De volledige tekst van de motie lees je hier.

Fractie tegen komst rotonde Kanaalboulevard

In hetzelfde debat werd ook de rotonde besproken die op de Kanaalboulevard moet komen (ter hoogte van café de Unie). De motie die onze fractie daarop ingediend heeft is helaas niet aangenomen. Wij zijn tegen de komst van een rotonde, omdat uit onderzoek blijkt dat deze niet veiliger is dan verkeerslichten. Er komen geen vrijliggende fietspaden op de rotonde, waardoor fietsers vogelvrij zijn. Langzame deelnemers zijn kwetsbaarder dan bij verkeerslichten. Bovendien moeten er minimaal twee prachtige, gezonde bomen gekapt worden voor de komst van de rotonde. Ons voorstel was om stoplichten te behouden op het kruispunt. Dat kan prima samen gaan met vergroening van de omgeving. En is ook minder kostbaar. Helaas vonden we geen meerderheid aan onze zijde en zal er de komende jaren een rotonde gerealiseerd worden.

Hoe denk jij over de binnenstadsring?

Heb je zelf ook ideeën over verbetering van de (binnen)stad? Laat het ons gerust weten. We zijn altijd blij als inwoners van den Bosch met ons meedenken.