Motie aangenomen: oplossing voor Oude vlijmenseweg

Oude Vlijmenseweg Den Bosch

Een concrete oplossing voor de onveilige verkeerssituatie op de Oude Vlijmenseweg. Daar gingen we voor. En met succes! Gisteren lukte het Will Hoeben om de oppositie en coalitie bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen met een motie om het vrachtverkeer van en naar de Rietvelden te weren in de woonwijk. Het heeft jaren geduurd, maar bewoners kunnen nu eindelijk uitkijken naar een oplossing in hun wijk. Daar zijn we blij mee!

Oplossing vrachtverkeer Oude Vlijmenseweg

Het voorstel van Will Hoeben werd dankzij de gezamenlijke inzet van coalitie en oppositie aangepast en unaniem aangenomen. Eind van het jaar komt de wethouder met concrete maatregelen om het vrachtverkeer van en naar de Rietvelden te weren van de wijkontsluitingswegen zoals de Oude Vlijmenseweg en de Helftheuvelweg. Natuurlijk hadden we dat eerder willen zien maar daar was geen meerderheid voor te vinden.
Lees de volledige tekst van de motie “kom met oplossing vrachtverkeer Oude Vlijmenseweg” hieronder: