Maak werk van het Schone Lucht Akkoord

Luchtvervuiling is een van de grootste risicofactoren voor de gezondheid, vergelijkbaar met overgewicht. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Uit onderzoek blijkt dat mensen in regio’s met hoge luchtverontreiniging vatbaarder zijn voor longziektes, zoals corona. en we weten uit de Atlas Leefomgeving van het RIVM dat de luchtkwaliteit in ’s-Hertogenbosch op diverse plekken heel beroerd is.

Daarom hebben we het Schone Lucht Akkoord, ondertekend in januari 2020. Er zijn al wat stappen gezet, maar de maatregelen die het college neemt op het terrein van de mobiliteit kunnen beter en sneller, zoals diverse andere gemeentes al hebben laten zien. Dit hoeft niet per definitie veel geld te kosten. De Bossche Groenen stelt voor om de laatste bestuursperiode van dit college vooral door te pakken! Een aantal maatregelen waar we aan denken:

  • een of meerdere autovrije dagen in onze gemeente, conform de aangenomen motie van 5 juni 2019;
  • een sloopregeling voor benzinebrommers en scooters waarbij eigenaren hun vervuilend vervoermiddel kunnen inruilen voor een vaste vergoeding of OV-tegoed, zoals bijvoorbeeld Den Haag dat heeft ingevoerd;
  • Voortzetten van de lobby om te komen tot een verlaging van de maximumsnelheid op de ringwegen A2 en A59 bij Den Bosch en Rosmalen naar maximaal 80 km/uur;
  • verlaging van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur;
  • een financiële beloningsprikkel voor fietsers, bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Enschede;
  • De zero-emissie-zone voor bevoorrading uit te breiden naar de hele stad;
  • Ook vervuilend personenvervoer te weren uit de binnenstad door aanscherping van de milieuzone;
  • meer autoluwe en autovrije gebieden in de binnenstad aan te wijzen;

Lees de hele motie Verbeteren Luchtkwaliteit.

De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 16 juni, 19.00u. In verband met de coronacrisis is er bij deze vergadering geen toegang voor publiek. Publiek kan de vergadering live volgen via het internet. Kijk hiervoor op https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/ of de gemeentelijke website https://www.s-hertogenbosch.nl