Groen en Klimaatbestendig Den Bosch – Stop de Verstening

De komende raadsvergadering dient De Bossche Groenen een tweetal moties in op het raadsvoorstel Groen & Klimaatbestendig Den Bosch; de motie ‘Onttegelingsregeling‘ en de motie voor een fysieke informatieplek als aanvulling op het groenloket van de gemeente. In verband met de coronamaatregelen is de gemeenteraadsvergadering niet bij te wonen, maar wel live te volgen via het videokanaal van de gemeente.
In verband met de avondklok begint de raadsvergadering om 16.00u en duurt tot maximaal 20.00u. Houd rekening met een uitloop naar woensdag 10 maart.

De Bossche Groenen voert al jaren actie in de raad en in de wijken om de stad klimaatproof te maken; klimaatbossen, een autoluwe binnenstad, we moeten nu de slag maken. In de gemeenteraad wordt in maart gestemd over het raadsvoorstel ‘Groen en Klimaatbestendig’, De Bossche Groenen is enthousiast over het voorstel. Duurzaamheid en klimaatadaptatie moeten in breed beleid worden opgepakt, samen met instellingen, bedrijven, ondernemers maar zeker ook de burgers. En dát missen we een beetje in de ideeën van het College, er staan goede voornemens in, maar het is vijf voor twaalf en dus tijd om concreet te worden en volop in te zetten op de betrokkenheid van alle inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De Bossche Groenen pleit voor een #onttegelingsregeling voor alle inwoners, naar het model Vught. We zien ook mogelijkheden voor een klimaatadaptatiehub in de stad, als aanvulling op het Groenloket. Een maximum verhardingsquotum voor huurwoningen of liever een groenquotum voor grondgebonden huurwoningen, waarbij we als gemeente sturen op het beleid van corporaties d.m.v. het duurzaamheidsakkoord. Ruim 40% van de huurwoningen in onze gemeente betreft grondgebonden woningen, we zouden met het onttegelen van de bijbehorende tuinen een enorme slag maken in de strijd tegen wateroverlast, hittestress en biodiversiteitsverlies.

Foto: Sandra Peerenboom

Naast de welbekende korting op een (dure) regenton, kan de gemeente burgers ook faciliteren door de kosten voor het afvoeren van tegels in de milieustraat te laten vervallen, doorlopend compost aan te bieden en/of vaste planten te verstrekken als stimulans. Gemeente Vught geeft 7 vaste planten per vierkante meter tegels weg (met een maximum aantal m2) als inwoners deze (gratis) afvoeren via de milieustraat.

De Bossche Groenen fractie is enthousiast over de door de gemeente beoogde samenwerking met wijkinitiatieven op het gebied van vergroeningsprojecten. Het betrekken van burgers bij het (ecologisch) beheer van de openbare ruimte wordt door de raad breed gesteund. Dat schept de kans om deze initiatieven ook een rol te laten spelen bij de vergroening van particuliere tuinen. De Bossche Groenen gaf hiervoor in 2018 een aftrap met de ‘Onttegel Je Tuin’ acties, samen met o.a. Transfarmers en De Groene Buurvrouw.

Bekijk het pleidooi van Will Hoeben uit de commissievergadering 23 februari:

 

Lees onze discussienotitie ‘Stop de Verstening’.
Lees meer over klimaatadaptatie.

Wordt vervolgd…