GRATIS BOMEN? HOE WERKT DAT?

De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ook gemeenten werken aan meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen aanplanten. Hier en daar gaat de roep op dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen. Maar er zijn bomen en struiken genoeg!

De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Iedere eik, beuk, meidoorn, wilg etc. produceert jaarlijks duizenden zaailingen. Deze hebben een belangrijke functie: ze worden gegeten door wilde dieren en insecten, sommigen overleven en zijn de nieuwe generatie bomen en struiken. Maar de meesten halen het niet. Ze sterven af en vergaan en dragen op die manier bij aan de biotoop, of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer. (Bron: de methode – MeerBomenNu)

Het project ‘Meer bomen nu’ sluit naadloos aan op het programma “Meer bos in ’s-Hertogenbosch”, dat in november 2021 door het college is gelanceerd. Met ondersteuning van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de provincie Noord-Brabant wordt er tot 2030 in de gemeente `s-Hertogenbosch 20 tot 25 hectare bos aangeplant wat neerkomt op 75.000-100.000 bomen. Door het project ‘Meer bomen nu’ te betrekken bij dit doel kan de aanplant worden versneld en waar mogelijk zelfs uitgebreid waarbij er voor hetzelfde budget meer bomen kunnen worden geplant. De Bossche Groenen zou graag zien dat de gemeente gaat samenwerken met Meerbomen,nu en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.