Geef nu jouw mening over de komst van woontorens in park


Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantbad’ ligt sinds deze week ter inzage bij de gemeente. Dit betekent dat je als inwoner van Den Bosch nu je stem kunt laten horen! Het bestemmingsplan gaat over een deel van het Prins Hendrikpark (het gebied  tussen de Van Grobbendoncklaan en de plas De IJzeren Vrouw). Het plan van de gemeente maakt de bouw van 177 woningen in 3 woontorens mogelijk. Deze woontorens zijn 60, 54 en 48 meter hoog. Onderin de torens (eerste en tweede bouwlaag) zijn andere functies dan wonen toegestaan, zoals o.a. daghoreca en dienstverlenende en maatschappelijke functies.

Zoals bekend is de Bossche Groenen geen voorstander van dit plan. De komst van de enorme torens en bijbehorende (deels) bovengrondse garage zal het park niet ten goede komen. Ons motto is: houdt groene plekken groen en maak mooie plekken niet lelijker. We moeten het beperkt aantal parken in onze stad koesteren en niet volbouwen. Het Prins Hendrik park is uniek en heel waardevol: open, groen en dicht bij de stad, tussen dichtbevolkte wijken. Het biedt verkoeling tijdens hete zomers, dat is afgelopen maanden eens te meer bewezen. Steeds meer bewoners uit alle delen van de stad gebruiken het park om te ontspannen. De voorgestelde bebouwing met woontorens tot op 25 meter van het water gaat ten koste van natuur, recreatie, een ontspannen beleving en tenslotte de leefbaarheid van de stad. Er is op slechts 750 meter afstand al een hele nieuwe wijk gepland met 2100 woningen en hoogbouw, dat is voor deze wijk voldoende. Er is veel weerstand tegen de plannen bij de gebruikers van het park. Toch lijkt het college koste wat kost door te willen gaan met de plannen. Dit is hét moment om je stem te laten horen.

Wil jij ook je mening geven over het voorgestelde plan van de gemeente?
Dat kan nog tot 16 oktober. Hieronder vind je alle mogelijkheden die er zijn. Daarnaast heeft Stichting IJzeren Vrouw, die zich inzetten voor behoud van het park op hun website voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om je mening over het behoud van groen kenbaar te maken. Klik hier voor meer informatie. 

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen:

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13511416.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken (afdeling Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw), tel. (073) 615 56 26.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).