Fractie zoekt steun voor huisvesting Dieren Voedselbank Den Bosch


De Bossche Groenen en De Partij voor de Dieren stelden deze week in de ‘raadscommissie sociaal’ voor om een opslagruimte voor voedsel of subsidie beschikbaar te stellen voor Stichting Dierennoodhulp Noord-Brabant.

De dierenvoedselbank is een burgerinitiatief, opgericht in 2019, om mensen die onvoldoende geld hebben om hun huisdieren te onderhouden te kunnen helpen. De stichting is zelfvoorzienend, de cliënten betalen een eigen bijdrage van €5,- per ontvangen pakket. Dat plus de goedgezindheid van burgers, collega hulporganisaties, bedrijven en stichting Dierenlot heeft ervoor gezorgd dat de stichting ruim twee jaar lang volledig op eigen kracht heeft kunnen draaien. En hiermee ieder huisdier die dat nodig had heeft kunnen voorzien van een goed gevuld bakje brokken. Sinds een aantal maanden heeft de stichting echter een aanmeld-stop moeten invoeren. Niet omdat er niet genoeg voer is, integendeel, er is meer dan genoeg. De crux zit in de beperkte opslagruimte en logistieke beperkingen voor uitgifte van de goederen. Het ontbreekt de stichting aan middelen voor een geschikte bedrijfsruimte waar opslag en distributie plaats kan vinden.

Momenteel worden er zo’n 160 huishoudens en enkele dak- en thuisloze mensen geholpen, waarvan 32 huishoudens uit de gemeente Den Bosch. In Oss en Eindhoven zijn er reeds uitgiftepunten gerealiseerd, een opslag- en inpak locatie is er echter nergens. Wanneer deze in Den Bosch gerealiseerd zou worden dan wordt hiermee een aanzienlijke groeicapaciteit gerealiseerd, waar inwoners en gemeente mee geholpen zullen zijn. Door de aanmeld-stop staan er nu al vele minima-huishoudens op de wachtlijst vanuit de gemeente Den Bosch en dat zullen er als gevolg van inflatie en energiearmoede alleen maar meer worden. De dierenvoedselbank wil deze minimahuishoudens graag helpen, maar dat gaat niet zonder geschikte locatie voor opslag en distributie. Deze geschikte locatie is wat zij aan de gemeente vragen om in te faciliteren.

Onze fractie is voornemens om samen met de Partij voor de Dieren een motie in te dienen waarin we de gemeente verzoeken zich actief bezig te gaan houden het onderbrengen van stichting dieren noodhulp bij de gewone voedselbank en/of een andere plek te zoeken waar zij zich kunnen vestigen.