Fractie viert succes: renovatie stadsbibliotheek ipv nieuw gebouw

De plannen voor de renovatie van de stadsbibliotheek zijn bekend. Onze fractie viert het succes. Want dankzij onze inzet blijft de bibliotheek op de plek waar ze nu al zit. De fractie van De Bossche Groenen heeft sinds 2014 drie moties ingediend om te voorkomen dat er een nieuwe stadsbibliotheek op het GZG terrein (Agora) zou worden gebouwd. In plaats van het investeren van €37,2 miljoen in een gebouw op het GZG-terrein, wordt er nu een multifunctioneel cultuurcomplex gerealiseerd op de huidige locatie van de Bibliotheek. Duurzamer en goedkoper!

De Bossche Groenen voorkomt bouw stadsbibliotheek op GZG-terrein

De fractie van DBG kwam steeds terug met hetzelfde motie, maar dan anders geformuleerd. Dit leidde tot steeds meer steun van andere partijen. In 2014 alleen de SP, in 2015 de SP en Bosch Belang en op 12 juni 2017 een ruime meerderheid. De beslissende motie van 12 juni 2017 is door De Bossche Groenen opgesteld en samen met andere fracties ingediend.

Door deze motie werden de twee monumentale gebouwen van de stadsbibliotheek en de Muzerije met elkaar verbonden, waardoor er een fusie ontstond tussen de stadsbibliotheek, de Muzerije en Babel in een nieuwe stichting, genaamd Huis73. In plaats van €37,2 miljoen te stoppen in een nieuwe stadsbibliotheek, weggestopt op het GZG terrein, blijft de bibliotheek nu in de loop. Het complex wordt prachtig gerenoveerd en gerestaureerd met een binnentuin waar de hele stad straks van kan genieten.

Heeft de stad hier iets van geleerd?

Deze week waarschuwde het Brabants Dagblad voor oplopende exploitatietekorten bij het nieuwe theater aan de Parade. Met het plan voor een nieuw Design Museum in de Stad Delta voegt de gemeente een derde financiële molensteen toe. Het is tijd dat we onze lessen trekken uit de situatie met de garage St. Jan en het Theater aan de Parade.