Cultuurbegroting 2025-2028: onze visie

In de door het college voorgestelde Cultuurbegroting voor de jaren 2025-2028 staan een aantal positieve zaken. Grote instellingen wordt gevraagd iets te doen voor makers en daar jaarlijks over te rapporteren. Dat juichen we enorm toe. Toch zien we ook wat aandachtspunten. Eef heeft hier alvast aandacht voor gevraagd tijdens de commissievergadering op woensdag 29 november.

 1. Vereenvoudiging van subsidieaanvragen voor kunstenaars
  Subsidieaanvragen zijn vaak een uitdaging voor doeners en makers. Wij pleiten voor alternatieve benaderingen, zoals kunstenaars laten pitchen. Zo kan er een directe kennismaking plaatsvinden tussen de afdeling cultuur en de creatieve gemeenschap. Met hopelijk een vereenvoudiging van het bureaucratische proces als gevolg.
 2. Dringende oproep voor toegankelijke muziekonderwijs
  Het ontbreken van muziekonderwijs in de cultuurnota is zorgwekkend. We overwegen een motie om de wethouder aan te sporen snel met een voorstel te komen. Muziekonderwijs moet breed toegankelijk zijn, niet exclusief voor een elite. De tijd dringt, en we roepen op tot concrete actie.
 3. Meer financiële ondersteuning voor cultuuraanbod
  Een heroverweging van de financiële bijdrage aan cultuur vanuit onze gemeente is noodzakelijk. Het huidige budget schiet tekort, vooral in vergelijking met andere steden. We stellen voor de potjes te ontschotten en te investeren in een divers cultuuraanbod, met specifieke aandacht voor de doeners en makers.
 4. Verbinding tussen bedrijven en culturele instellingen stimuleren
  We moedigen de stad aan actief verbindingen te zoeken met bedrijven en hun betrokkenheid bij onze culturele instellingen te vergroten. Voorbeelden zoals theaterproducent Matzer tonen aan dat samenwerking met bedrijven voordelen biedt voor beide partijen. We suggereren het college om bedrijven te betrekken bij de ondersteuning van kunst en cultuur, met wederkerigheid en fiscale voordelen als stimulans.
 5. Fundamentele rol van Huis73/Bibliotheek
  Tot slot benadrukken we dat de basisfunctie van Huis73/bibliotheek niet vergeten mag worden. Het uitlenen van boeken is een essentieel onderdeel van onze cultuurnota, zoals eerder bepleit door mevrouw Van Schendel. We roepen op om deze fundamentele rol te behouden en te versterken, zelfs als het slechts met één zin is.

  Op dinsdag 12 december is de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Dan zal er ook over dit onderwerp gesproken worden en zullen we opnieuw onze mening laten horen.