Even voorstellen: Wytse Bakker

Ik ben Wytse Bakker en in het dagelijks leven werk ik voor de AtelierBeheerStichting ‘s-Hertogenbosch
(ABS). In die hoedanigheid ben ik in contact gekomen met de Bossche Groenen, omdat deze partij de ABS een warm hart toedraagt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik daarom ook ambassadeur van de partij geworden. Toen Judith Hendrickx mij onlangs belde met de vraag om lid te worden van het bestuur van de Bossche Groenen voelde ik mij vereerd en heb eigenlijk onmiddellijk ja gezegd.

Ik vind het fijn en zinvol om op deze manier aan de lokale politiek te kunnen bijdragen. Vanuit de lokale politiek wordt veel invloed uitgeoefend op zaken die de directe leefomgeving aangaan. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar als op initiatief van de Bossche Groenen de Van Berckelstraat voor autoverkeer is afgesloten. De veiligheid voor fietsers is hierdoor sterk verbeterd!

Binnen het bestuur is het de bedoeling dat ik de penningen ga beheren. Een leuke job die ik met mijn ervaring binnen de ABS met beide handen ga aanvatten!